De mogelijkheid om via videobellen deel te nemen aan de kwaliteitstoets is er sinds april 2020. Er is om praktische redenen gekozen voor verlenging tot 1 januari 2022, zodat deelname aan de kwaliteitstoetsen voor het gehele jaar online kan worden ingepland, aldus de NOvA.

De huidige voorwaarden blijven gelden. Alle deelnemers moeten akkoord gaan met deelname aan de kwaliteitstoetsen door videoconferentie. De identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider. Verder wordt de aanwezigheid van de deelnemers tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider. Daarnaast wordt de vertrouwelijkheid door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

PO-verplichtingen

Of online deelname aan de kwaliteitstoetsen ook na corona tot de mogelijkheden behoort zal later dit jaar, na evaluatie van de online ervaringen, door de algemene raad worden beoordeeld.

Vanwege het coronavirus en het beperkte online cursusaanbod in 2020 zijn vorig jaar de PO-verplichtingen gehalveerd, evenals het aantal uren dat moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen. In 2021 gelden voor advocaten weer de gebruikelijke opleidingsverplichtingen, zoals in de Voda bepaald.

Advertentie