Mr. X trad op voor de man in een echtscheidingsprocedure. In 2017 probeerden de echtelieden er in een mediation uit te komen. Tijdens de mediation gaf de vrouw toe dat zij de man tegenover Jeugdzorg ten onrechte van verkrachting had beschuldigd. De man wilde dat natuurlijk dolgraag gebruiken om die beschuldiging van tafel te krijgen, Helaas hadden partijen en mediators de gebruikelijke geheimhoudingsovereenkomst getekend.

Mr. X diende namens de man een verzoek voorlopig getuigenverhoor in, het gespreksverslag van de mediator zat erbij. De mediators werden als getuigen opgeroepen – maar hoefden van de rechtbank vanwege de geheimhoudingsovereenkomst geen verklaring af te leggen.

De vrouw dient een klacht in tegen mr. X met twee verwijten. Onderdeel a: mr. X heeft een document aan de rechter verstrekt waarvan hij wist dat het van de mediators kwam. Onderdeel b: hij had de mediators als getuigen opgeroepen.

De raad van discipline Amsterdam overweegt dat advocaten niet zomaar de mediationvertrouwelijkheid mogen schenden, maar dat in bijzondere omstandigheden het belang van waarheidsvinding kan prevaleren. Dan moet die advocaat wel eerst overleggen met de wederpartij en, als men er niet uitkomt, met de deken. En dat had mr. X dus niet gedaan, waarmee klachtonderdeel a gegrond was.

Het oproepen van de mediators was an sich niet tuchtrechtelijk verwijtbaar, maar mr. X had ook in het verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor uitlatingen gedaan over hetgeen de vrouw tijdens de mediation had gezegd en daarmee was klachtonderdeel b volgens de raad ook gegrond.

Mr. X had tijdens de zitting toegegeven dat hij in elk geval de deken had moeten consulteren, en zou dat in de toekomst ook doen. Daarom, en omdat mr. X met zijn handelen het grote belang van zijn cliënt bij waarheidsvinding had willen dienen, zag de raad af van een maatregel.

De vrouw ging in appel omdat ze het met dat laatste niet eens was. Maar dat stuitte af op artikel 56 lid 1 onder a Advocatenwet. Haar klacht was gegrond verklaard, ze had dus gelijk gekregen, aldus het Hof van Discipline . Dan kun je als klager niet in beroep.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie