Binnen het onderdeel ‘juridische reflectie’ bekijkt een interne werkgroep of er – los van de wetgeving over de kinderopvangtoeslagen – meer regelgeving is waar óf de strenge regels zelf óf een strenge uitvoeringspraktijk leiden tot onevenredige uitkomsten voor de burger. Het reflectieprogramma is beperkt tot (hoger)beroepszaken die vallen binnen de bevoegdheid van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Advocaten die een melding willen maken, kunnen dit met een motivatie en bij voorkeur voor 23 april mailen naar [email protected]. Van Ettekoven doet hierbij het verzoek om zo precies mogelijk te beschrijven om welke bepalingen uit regelgeving of beleid het gaat. ‘Als de hardheid blijkt uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak, dan is het verzoek daarvan een of meer voorbeelden van te noemen, onder vermelding van datum en ECLI-nummer van de uitspraak of uitspraken.’

De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van categorieën zaken waarin (toepassing van de) regelgeving en uitvoeringspraktijk als te knellend worden ervaren. Ook de rechtbanken wordt gevraagd voorbeelden te benoemen. De werkgroep betrekt de reacties bij haar onderzoek en verdere gedachtevorming voor het eindrapport van het reflectieprogramma.

Meer informatie over het programma is te vinden op de website van de Raad van State.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie