De Rechtspraak geeft geen gehoor aan de sommatie van een groep advocaten om af te zien van de limitering van processtukken in hoger beroep. Dat heeft het LOVCH laten weten aan IE-advocaat Wouter Pors, bestuurslid van de specialistenvereniging VIEPA.

Pors had mede namens een groep gelijkgestemde advocaten het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH) tot en met woensdag de tijd gegeven om de voorgenomen maatregel in te trekken. Nu dat niet is gebeurd, zal het kort geding in gang worden gezet, aldus Pors. De dagvaarding wordt ook ondertekend door ten minste twintig andere advocaten.

Vanaf 1 april mogen processtukken in civiele zaken bij de gerechtshoven niet langer zijn dan 25 pagina’s. De gerechtshoven stellen dat te lange stukken onnodig veel tijd vragen van de rechters.

De maatregel heeft tot felle protesten geleid vanuit de advocatuur. Volgens advocaten belemmert het hen in het procederen. Landelijk deken Frans Knüppe heeft meerdere malen tevergeefs geprobeerd de Rechtspraak op andere gedachten te brengen.

gavel-2492011_1920

Specialisten in kort geding tegen Rechtspraak

Een groep advocaten bereidt een kort geding voor tegen de staat wegens het nieuwe procesreglement bij de gerechtshoven.

logo rechtspraak

Minder pagina’s, meer diepgang

De lengte van processtukken is inzet van een felle discussie. Lange stukken veroorzaken onnodig tijdverlies, stellen vier raadsheren.

Advertentie