In de pilot werden bewindzaken op vrijwillige basis via een videoverbinding tussen de rechtbank en het gemeentehuis in Venray behandeld. Er zijn tot dusver 37 bewindzaken via videorechtspraak afgehandeld. Dit betrof alleen zaken met betrokkenen uit de gemeente Venray. Uit de evaluatie blijkt dat de pilot (op alle punten) positief is beoordeeld. Zo zijn de rechtzoekenden en bewindvoerders tevreden met de besparing in reistijd en kosten. Ook ervaren zij de toegankelijkheid via video positief.

Betrokkenen in bewindzaken die in de regio Noord-Limburg wonen, moeten naar Roermond reizen om de mondelinge behandeling van hun zaak bij te wonen. Dit terwijl zij het financieel moeilijk hebben. Het reizen naar Roermond kost voor deze groep mensen relatief veel geld. Bovendien blijkt ook dat het online (via Skype) volgen van de mondelinge behandeling voor deze doelgroep niet altijd mogelijk is. Daarom laten de betrokkenen soms ook verstek gaan. Om de ‘toegang tot het recht’ voor deze burgers te vergemakkelijken, is deze pilot uitgevoerd.

Sinds het uitbreken van COVID-19 vinden veel zittingen digitaal plaats. Rechtbank Limburg zal daarom verder onderzoeken of naast gemeente Venray ook andere Limburgse gemeenten willen aansluiten. De bedoeling is dat te doen met dezelfde soort zaken als die tijdens deze pilot zijn behandeld, namelijk verzoeken waarin om instelling van een (beschermings)bewind en/of mentorschap wordt gevraagd.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie