De Rechtspraak heeft een nieuwe missie, visie en strategische agenda vastgesteld om de koers voor de komende jaren aan te geven. Ze dienen als anker bij het vaststellen van nieuw beleid en het investeren van beperkte middelen in een snel veranderende samenleving.

Daarbij is volgens de rechtspraak bijvoorbeeld van groot belang dat rechtzoekenden bijtijds worden geholpen en weten wat ze kunnen verwachten als ze een rechtszaak starten. Zo moeten rechters altijd oog houden voor rechtvaardigheid en de mens achter het juridische dossier.

Klik hier voor de missie, visie en agenda van de Rechtspraak.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie