Met de uitspraak komt de raad tegemoet aan het artikel 60b-verzoek van de Amsterdamse deken om Nakad-Weststrate een gedeeltelijk beroepsverbod op te leggen.

In het rechtsgebiedenregister staat Nakad (Nakad Law) te boek als specialist verbintenissenrecht. Ze werpt zich sinds ruim een jaar op als klokkenluider, tegen misstanden in de jeugdzorg. Zowel in de rechtszaal als op sociale media trekt ze van leer, ook tegen de politiek en de Rechtspraak. Voor de Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs reden in te grijpen middels een artikel 60b-verzoek. Niet omdat ze activistisch is, maar omdat ze onvoldoende professionele afstand bewaart, aldus de deken, en de kwaliteit van haar dienstverlening onder de maat is.

Livestream

In de tuchtzaak wist Nakad – die zichzelf verdedigde – zich gesteund door enkele honderden medestanders die ook fel gekant zijn tegen instellingen in de jeugdzorg. De zitting, die op 23 maart werd gehouden, werd op haar verzoek live gestreamd om haar achterban de kans te geven de zaak bij te wonen.

De tuchtrechter acht Nakad ‘niet langer in staat jeugdzorg gerelateerde zaken met een professionele, open blik en met oog voor alle betrokken belangen te bekijken en in die zaken adequate en effectieve rechtsbijstand te verlenen’.

De rechter weegt ook mee dat de advocaat geen lid is van een specialisatievereniging, geen specialisatieopleiding of cursus jeugdrecht heeft gevolgd en dat zij niet aan intervisie doet met jeugdrechtadvocaten. ‘Ook dit getuigt niet van een professionele, open houding’, aldus de uitspraak.

Schorsing

De Amsterdamse Raad van Discipline zegt zich overigens af te vragen of de advocaat op andere rechtsgebieden wel in staat is tot een behoorlijke praktijkuitoefening. Omdat het dossier onvoldoende aanknopingspunten biedt wordt overgegaan tot schorsing in de praktijkuitoefening, aldus de raad.

Nakad deed op 19 maart overigens aangifte tegen de Nederlandse staat wegens valsheid in geschrifte, kinderhandel en andere strafbare feiten. De advocaat noemde dat de start van een collectieve actie. Op haar website roept ze mensen op mee te doen aan een massa-claim tegen de staat. Volgens Nakad is deze claim ‘kansrijker dan ooit, omdat er inmiddels bewijs is verzameld dat de uitvoeringspraktijk lijnrecht ingaat tegen artikel 6 en 8 EVRM’.

Klik hier voor de uitspraak

tucht-hamer-rechtbank-rechter-Pixabay-QuinceMedia

Activistische advocaat wraakt tuchtrechter tevergeefs

Een verzoek tot wraking van de tuchtrechter door een activistische advocaat is maandag ongegrond verklaard.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie