Processtukken in civiele procedures bij de Gerechtshoven mogen sinds 1 april 2021 niet langer zijn dan 15 tot 25 pagina’s. Dit nieuwe procesreglement is ervoor bedoeld de doorlooptijden van zaken in hoger beroep te verkorten.

Vanuit de advocatuur is felle kritiek  geuit tegen de pas ingevoerde maximumlengte. Een groep advocaten heeft de Rechtspraak gesommeerd van dit procesreglement af te zien. Maar de Rechtspraak heeft hieraan geen gehoor gegeven. Inmiddels is een groep van meer dan twintig advocaten een kort geding begonnen tegen de staat. Hiermee willen ze ervoor zorgen dat de nieuwe maatregel wordt ingetrokken, of wordt opgeschort in afwachting van een bodemprocedure.

Volgens de advocaten is de limitering onrechtmatig. Zij stellen ook dat beperking van de omvang van processtukken in hoger beroep hen op een ongerechtvaardigde en onrechtmatige manier belemmert in het procederen in hoger beroep. Het kort geding dient op 26 mei dient bij de rechtbank in Den Haag.

Gesprek

In zijn Kamervragen vraagt VVD-Kamerlid Ellian minister Dekker wat hij vindt van de ontstane situatie waarin advocaten zich genoodzaakt zien een kort geding tegen de staat te beginnen. Ook wil hij weten of de minister bereid is de recent ingevoerde maximumlengte voor processtukken bij de hoven op te schorten. Tot slot vraagt Ellian zijn partijgenoot of hij bereid is in gesprek te gaan met de Rechtspraak en de NOvA om een slepende juridische procedure te voorkomen.

NOvA

De NOvA heeft zich inmiddels publiekelijk achter de eisers in kort geding geschaard. De NOvA is weliswaar geen procespartij, maar zal wel bij het kort geding in Den Haag aanwezig zijn, aldus de orde.

logo rechtspraak

Minder pagina’s, meer diepgang

De lengte van processtukken is inzet van een felle discussie. Lange stukken veroorzaken onnodig tijdverlies, stellen vier raadsheren.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie