Wouter Pors, bestuurslid van de het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH), verwacht dat nog meer advocaten zich bij het kort geding zullen aansluiten. Zij zullen met een vordering tot voeging nog worden toegevoegd.

Sinds 1 april van dit jaar mogen processtukken in civiele procedures bij de gerechtshoven niet langer zijn dan 15 tot 25 pagina’s. Met dit procesreglement hoopt de Rechtspraak de doorlooptijden van zaken in hoger beroep te verkorten.

Vanuit de advocatuur is felle kritiek geuit tegen de pas ingevoerde maximumlengte.
De limitering is volgens hen onrechtmatig. Ook stellen ze dat beperking van de omvang van processtukken in hoger beroep hen op een ongerechtvaardigde en onrechtmatige manier belemmert in het procederen in hoger beroep.

Een groep advocaten heeft de Rechtspraak gesommeerd van dit procesreglement af te zien. Maar de Rechtspraak heeft hieraan geen gehoor gegeven. Met het kort geding willen de advocaten ervoor zorgen dat de nieuwe maatregel wordt ingetrokken, of wordt opgeschort in afwachting van een bodemprocedure.

Het kort geding dient op 26 mei bij de Rechtbank Den Haag.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie