Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan zestig procent van de GC’s het afgelopen jaar betrokken was bij zes of meer juridische geschillen. Dertien procent had zelfs meer dan vijftig geschillen in behandeling. In veel gevallen gaat het geschil om nakoming van de contractuele verplichtingen en betalingen. In bijna 27 procent van de gevallen was het grootste financiële belang dat speelde meer dan 26 miljoen euro.

Andere conclusie is dat zestig procent van de GC’s nooit een second opinion aanvraagt, 37 procent soms. Bij 38 procent van de GC’s gaat meer dan twintig procent van het totale budget op aan juridische procedures. Meer dan de helft van de GC’s vraagt aan advocaten om volumekorting of een aangepast tarief.

Rechtspositie

Uit het onderzoek blijkt verder dat bij 31 procent van de bedrijven het juridisch team actief de transacties en bedrijfsprocessen monitort om potentiële geschillen vroegtijdig te identificeren. Bij vier procent van de bedrijven wordt aan de hand van een gestandaardiseerd beslissingsdocument de (rechts)positie bepaald. 72 procent doet dit op basis van een op ervaring gebaseerde inschatting. Bij het bepalen van de rechtspositie van het bedrijf zijn de belangrijkste factoren: inschatting van de juridische positie, waarde van de claim en bijeffecten zoals reputatieschade en commerciële belangen. De duur van de procedure en de kosten spelen een veel minder zware rol.

Verder komt in het onderzoek naar voren dat GC’s zich het meest ergeren aan de lange duur van procedures, gevolgd door gebrek aan branchespecifieke kennis bij rechters en negativiteit in algemene zin. De uitkomst van de procedure wordt volgens de GC’s naast de feiten van de zaak vooral bepaald door de kwaliteit van de betrokken advocaten en het recht zelf.

Volgens GCN is het verstandig managen van ‘Dispute Resolutions’ voor GC’s in Nederland belangrijker aan het worden. Daarom is GCN twee jaar geleden gestart met de General Counsel NL Denktank Dispute Resolution. Het is de eerste keer dat GCN een
General Counsel Litigation Survey uitbrengt. Aan het onderzoek nam ruim twintig procent van alle benaderde GC’s in Nederland deel.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie