‘Dit werk kan leuker, en inhoudelijk net zo goed,’ verklaart fiscalist Roelof Gerritsen (45) zijn reden om in 2010 met een paar partners een eigen kantoor te beginnen. Leuker dan de Big Four in de accountancy, waar velen eerder werkten, en leuker dan op de Zuidas. Alherbergt het kantoor slechts twee advocaten, een groot deel van het werk van Atlas Tax Lawyers isjuridisch.

Op kantoor komt Gerritsen in coronatijden nauwelijks, hij geeft ruimte aan ‘de jonkies’ die met een app een werkplek kunnen reserveren in een van de twee panden met uitzicht op het Amsterdamse Rijksmuseum. Zelf belt hij in vanaf zijn huisje op de Veluwe. Hij vertelt dat Atlas veel samenwerkt met boetiekkantoren in de advocatuur die geen fiscalisten hebben. ‘We verrichten vooral fiscaal advieswerk, we zijn tax-only, dus we concurreren niet op juridische expertise. We staan wel ingeschreven bij de orde, maar in dit vak mag je tot aan de Hoge Raad procederen zonderadvocaat te zijn.’

Dat hun advieswerk grotendeels juridisch is, blijkt uit het Vaktechnisch Overleg die middag. Ruim dertig collega’s krijgen via Teams een anderhalf uur durend college over verrekening van bronbelasting en het voorkomen van dubbele belasting in verdragen. Een extern expert licht dit toe, gaat in op gedetailleerde vragen en begeleidt de discussies. Hij verwijst veelvuldig naar arresten van de Hoge Raad, andere rechterlijke uitspraken en internationale verdragen.

Het Verschil – Atlas Advocaten-s
Masoumeh Kangarani en Roelof Gerritsen. Beeld: Martijn Gijsbertsen.

Onafhankelijkheid en plezier als drijfveer, medeoprichter Gerritsen benadrukt hoe belangrijk dat is. ‘We leveren niet zozeer iets anders, maar we doen het wel anders. Berenschot onderzoekt jaarlijks onze medewerkerstevredenheid en daar komt uit dat het leuk is om bij Atlas te werken. Medewerkers voelen zich vrij, kunnen zich ontwikkelen in hun vak. Je mag overal over meepraten, het teamgevoel is onderscheidend.’ Gerritsen voegt eraan toe dat er bijna geen verloop is richting concurrenten. Kantoordirecteur Dennis Ruzius(43) geeft later die dag meer specifiek aan dat het kantoor hard groeit, in 2020 kwamen er achttien nieuwe medewerkers bij en gingen er vijf weg. Ze waken ervoor niet te groot te worden, de teller staat op 65. Net voor de coronauitbraak dreigde een tekort aan werkplekken. ‘We willen liever niet naar de Zuidas, we zijn heel blij zijn met onze huidige locatie. Gelukkig kwam aan de overkant extra kantoorruimte vrij.’ Ruzius is al bezig met een ‘na-corona’-feest voor klanten en medewerkers, zodat het lustrum alsnog gevierd kan worden. Hij roemt de vrijdagmiddagborrels in de keuken van het pand, waar een barretje wordt gebouwd, en de aangrenzende tuin.

Atlas Tax Lawyers  

Wie: 65 fiscalisten, advocaten & staf.  

Hoe: Tax experts, fiscaal en juridisch advies.  

Waar: Amsterdam.  

Goed belastingplichtige

Elke fiscalist krijgt regelmatig vragen over de ethische kant van zijn vak. Helpen ze bedrijven belasting ontduiken? Gerritsen: ‘Alleen een bv’tje oprichten werkt niet meer, die discussie kan ik met iedereen voeren. Negentig procent van de klanten wil dat helemaal niet. Ze willen binnen de regels een goed belastingplichtige zijn. Die regels zijn zo zwaar aangescherpt, het werkt niet meer. De Nederlandse fiscalist is veelal een typische polderaar, er wordt relatief weinig geprocedeerd en er is een belang bij een goede relatie met de Belastingdienst. Als ze ons kennen als kantoor dat met boefjes aankomt, benadelen we daar ook andere klanten mee.’

Ook de jongere collega’s Yves Cattel(32) en Christiaan Herman de Groot (28) moeten zich regelmatig verdedigen. Cattel woont deels in Maastricht, hij doet het vaktechnisch overleg en dit gesprek vanuit de trein: ‘Nederland is al lang geen belastingparadijs meer. In Europa zijn veel maatregelen genomen tegen belastingontwijking, ook vanuit de OESO. Cliënten willen dat ook niet. Die willen van tevoren weten waar ze aan toe zijn, we zijn veel meer bezig met het voorspellen van de financiële risico’s dan met gaten in de wet zoeken.’

Herman de Groot zit als een van de weinige collega’s vaak op kantoor, omdat werken aan de keukentafel met zijn huisgenoot, die advocaat is, niet heel efficiënt bleek. ‘Mijn werk verschilt niet van een advocaat die met dit soort zaken bezig is. Als ik het goed doe, heb ik de klant voorgelicht over de fiscale risico’s als hij zich in een overname inkoopt via een managementparticipatie.’

De jonge fiscalist somt op wat hem nog meer plezier in zijn werk geeft. ‘Er is hier vrijwel geen hiërarchie, ik wilde geen klein radertje zijn in een groot bedrijf. Maar ook de borrels en gezellige lunches aan een lange tafel maken het leuk.’ Cattel is fiscalist in het corporate team, hij komt van een groter kantoor, en vertelt dat de inhoudelijke kant van zijn werk bij het kleinere Atlas niet minder is. ‘Het werk is even uitdagend en internationaal. Ik doceer ook aan de universiteit en dan vertel ik eenvoudig wat ik doe. Ik adviseer bedrijven over hun fiscale positie, met name bedrijven van buiten Europa die in Nederland willen ondernemen. Dit werk heeft een academische prikkel, er zit wetgeving in, parlementaire geschiedenis, politiek, je schrijft stukken; die diepgang maakt het in mijn ogen mooi.’ Cattel waardeert de vrijheid die hij krijgt, zowel als docent als bij zijn wens naar het buitenland te gaan. ‘Zonder corona zou ik nu een halfjaar in Singapore zitten bij een kantoor uit ons internationalenetwerk.’

Om de ontwikkeling van alle medewerkers te waarborgen, is advocaat en fiscalist Masoumeh Kangarani(36) bezig met het opzetten van een Atlas Academy. ‘Het is leuk om te mogen bijdragen aan de ontwikkeling van Atlas. We doen al veel aan vakinhoudelijke trainingen, maar daarnaast heb je advies- en communicatievaardigheden nodig. Je advies is alleen effectief als je beschikt over de juiste mindset en gedrag waarmee je laat zien dat je je echt inleeft in de cliënt. Het vak van iedere jurist is leuk omdat je adviseur bent en naast je cliënt staat. Derol van fiscalist is extra leuk omdat fiscaal recht dynamisch is, de wetgeving verandert continu, waardoor je steeds inhoudelijk bijleert. Je fiscale advies heeft altijd een link met de business, of het nou grote bedrijven zijn of juist mooie start-ups.’

Bolsius

Erik Jan Bolsius

Freelance journalist

Profile page
Advertentie