Met het wetsvoorstel wil de regering het mogelijk maken dat een verdachte of veroordeelde aan wie een alcoholverbod is opgelegd wordt gecontroleerd door middel van een alcoholmeter, in plaats van via bloed- of urinecontroles. De alcoholmeter meet door middel van een enkelband continu het alcoholgebruik via het zweet. Het gaat daarbij om een alcoholverbod als bijzondere voorwaarde bij een veroordeling of bij een voorwaardelijke invrijheidstelling.

Gebaseerd op het advies van haar adviescommissie strafrecht NOvA de argumenten ter onderbouwing van de noodzaak en proportionaliteit van de alcoholmeter niet overtuigend. Ook is de verwachte effectiviteit van de alcoholmeter summier onderbouwd en is de betrouwbaarheid van de alcoholmeter niet boven iedere twijfel verheven. Dit zou, gelet op de mogelijke gevolgen van overtreding van het alcoholverbod, wel het geval moeten zijn, aldus de NOvA.

De NOvA adviseert om betrokken verdachten en veroordeelden de keuze te bieden tussen monitoring door middel van een alcoholmeter of door urinecontroles. De NOvA  onderstreept het belang van een gecombineerde aanpak waarbij aan betrokkenen niet alleen (de keuze voor) een alcoholmeter wordt opgelegd, maar ook behandeling en begeleiding wordt geboden.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie