‘De meeste mensen deugen, maar dat geldt niet zonder meer voor onze instituties,’ schrijft Alex Brenninkmeijer, lid van de Europese Rekenkamer en hoogleraar Rechtsstaat aan de Universiteit Utrecht in het voorwoord van het nieuwste boek van Frank Peters. ‘De tijd leert dat instituties en organisaties geweldig kunnen ontsporen,’ schrijft Brenninkmeijer, verwijzend naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Auteur Peters behandelt in zijn boek de uitgangspunten van ethisch leiderschap. Hij noemt voorbeelden en geeft adviezen. In het boek reflecteren ook tien filosofen en wetenschappers vanuit hun vakgebied op integer leiderschap. Met praktische inzichten en tips op het gebied van reputatiemanagement en integriteit werkt de auteur toe naar een integriteitsframe.  

Niet alleen bestuurders, ook juristen kunnen hun voordeel doen met dit werk. Het helpt herinneren dat alleen gemaakte afspraken en wet- en regelgeving niet genoeg zijn voor integer en ethisch handelen.  

Het juiste doen als niemand kijkt, Lessen uit de ethiek en filosofie over integer leiderschap, Boom, Amsterdam, 2021. Met bijdragen van René ten Bos, Muel Kaptein, Menno de Bree, Ivana Ivkovi, Minke Tromp, Remko van Broekhoven, Rob van Es, Andre Wierdsma, Leonie Heres en Ruud Veltenaar.  

het juiste doen

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie