In Ondernemingsrechtjuristen van de toekomst (Paris, 2021) gaan (oud-)studenten van de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Maastricht in afzonderlijke artikelen in op specifieke onderwerpen binnen het ondernemings- en insolventierecht. Soms werd een scriptie bewerkt, anderen verdiepten zich in een totaal nieuw onderwerp. Zo wordt het verschil tussen de naamloze en de besloten vennootschap en het ontstaan van beide kapitaalvennootschappen beschreven en gaat een student uitgebreid in op de bescherming van de door de Ondernemingskamer benoemde functionaris. Daarnaast wordt het snijvlak tussen het ondernemingsrecht en andere rechtsgebieden en nieuwe ontwikkelingen opgezocht. De studenten besteden ook aandacht aan internationaal dan wel Europees recht. Zo is er een bijdrage over enerzijds de grensoverschrijdende omzetting en splitsing en anderzijds de erkenning van het groepsbelang op Europees niveau. Een nuttige verdieping voor advocaten gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.  

oj toekomst

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie