De advocaat is sinds 22 februari 2001 advocaat en houdt alleen kantoor. Tot ongeveer 2016 voerde zij een familierechtpraktijk, daarna is ze overgegaan op het strafrecht. Kennis daarvan heeft ze zichzelf eigen gemaakt waarbij het handboek van Corstens haar leidraad is geweest.

Eind 2017 stond de advocaat een verdachte bij in de zogenoemde schapenzaak waarbij het ging om wapenbezit en mishandeling. De rechter in die strafzaak heeft later aan de president laten weten dat verweerster ‘het Wetboek van sr en sv niet op het netvlies’ heeft. Begin 2019 trekt de rechtbankpresident opnieuw aan de bel bij de deken, nadat de advocaat in een tbs-zaak had gevraagd om mediation, maar na afwijzing hiervan akkoord ging met tbs. Verschillende gesprekken met de president van de rechtbank en een kantoorbezoek van medewerkers van het ordebureau volgen.

Daaruit blijkt dat de advocaat onder meer in de schapenzaak de plank volledig heeft misgeslagen wat het verweer betreft, de onderbouwing ervan en de daaruit getrokken conclusies. De advocaat krijgt vervolgens meerdere coaches in de vorm van ervaren strafrechtadvocaten toegewezen.

Eind 2020 laat de tweede coach weten dat hij haar niet ‘los kan laten’ als zelfstandig strafrechtadvocaat. De kans dat ze zich ooit als zodanig kan ontwikkelen is volgens hem klein. Net als de eerste coach laat hij weten dat de advocaat psychische hulp nodig heeft. Begin dit jaar maakt het OM een melding bij de deken over verward gedrag van de advocaat in de rechtszaal.

Verward gedrag

De raad van discipline in Amsterdam oordeelt dat een schrapping van het tableau de enige passende maatregel is. De advocaat heeft volgens de raad disproportionele wantrouwen jegens anderen in de strafrechtketen waardoor er sprake is van een ernstige mate van decompensatie. ‘Het gebrekkige vermogen van verweerster om, ondanks begeleiding door de deken en coaching door twee ervaren strafadvocaten, tot verbetering te komen geeft de raad de overtuiging dat niet kan worden volstaan met een time out in de vorm van een schorsing, maar dat schrapping van tableau de aangewezen maatregel is.’

Ook het verzoek van de deken om de advocaat te schorsen voor onbepaalde tijd wijst de raad toe vanwege ernstig verward gedrag. Er bestaat volgens de raad een onaanvaardbaar risico dat de advocaat tussen de uitspraak van de raad en het onherroepelijk worden ervan schade toebrengt aan haar cliënten.

‘Bij dit oordeel zijn de meest recente signalen, in combinatie bezien, doorslaggevend. Uit deze (onweersproken) signalen blijkt dat verweerster in het holst van de nacht een rode of gele kaart ‘uit het universum’ met daarop een verontrustende boodschap bij een dorpsgenoot in de brievenbus heeft gedaan. Verder blijkt dat verweerster enkele dagen later tijdens de behandeling van de strafzaak van haar minderjarige cliënt opmerkelijk en warrig gedrag heeft vertoond en is tekortgeschoten in de behartiging van de belangen van haar cliënt.’

De signalen bevestigen volgens de raad de ernstige twijfel die bij de deken en coaches van de advocaat al geruime tijd bestaat aan het psychische welzijn van de advocaat. ‘Onmiddellijk ingrijpen is daarom noodzakelijk en onafwendbaar.’

Klik hier voor de uitspraak

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie