Van Nispen wilde van Dekker een reactie op recente cijfers van de Raad voor Rechtsbijstand waaruit bleek dat het aantal sociale advocaten vorig jaar is gedaald met vijf procent. Dat is de grootste daling sinds 2015.

Dekker wijst er echter op dat ook het aantal toevoegingen is gedaald, met 6,5 procent, waardoor de financiële gevolgen voor advocaten beperkt zijn. ‘Het gemiddelde aantal toevoegingen per advocaat is in 2020 licht gedaald van 56 naar 55 toevoegingen. Op basis van de macrocijfers lijkt de situatie in 2020 derhalve niet sterk verslechterd.’

Volgens Van Nispen is er nog dit jaar actie vereist om ‘de dramatische uitstroom van sociaal advocaten te stoppen’, maar Dekker weerspreekt dat. De minister wil eerst een nadere analyse van de Raad voor Rechtsbijstand over het verwachte aanbod aan rechtsbijstand. De huidige daling is niet per se een gevolg van zijn beleid, meent hij. ‘De factoren die mogelijk hebben bijgedragen aan de afname lijken niet direct gerelateerd te zijn aan de stelselvernieuwing.’

Voorjaarsnota

De Tweede Kamer debatteert eind deze maand opnieuw over de gefinancierde rechtsbijstand. Volgens Van Nispen kan er niet worden gewacht tot een nieuw kabinet maatregelen treft, maar moet er nog dit voorjaar extra geld worden uitgetrokken. Hij wijst daarbij op de recent aangenomen motie waarin de Tweede Kamer het kabinet vraagt om ‘in elk geval voldoende middelen structureel vrij te maken voor de sociale advocatuur in de geest van het advies van de commissie-Van der Meer’.

Volgens Van Nispen moet de motie al in de komende Voorjaarsnota zijn weerslag krijgen.

Advertentie