Augustus vorig jaar was het kleine Amsterdamse museum Ons’ Lieve Heer op Solder op sterven na dood. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst had zojuist de aanvraag voor een vierjarige subsidie van bijna zeven ton afgewezen. Oplopende kosten en opdrogende inkomsten als gevolg van de coronapandemie leken het einde te betekenen voor het authentieke zeventiende-eeuwse woonhuis dat op zolder een katholieke huiskerk herbergt.
Een commissaris van het museum riep de hulp in van advocatenkantoor Stibbe, dat over een pro bono-praktijk beschikt. ‘Wij zien het als echt Amsterdams kantoor als onze plicht om soms maatschappelijke organisaties te steunen die met kwesties zitten die anderen niet kunnen oppakken,’ zegt Stibbe-advocaat Jan Reinier van Angeren (49), specialist in bestuursrecht en subsidierecht.
Ons’ Lieve Heer op Solder was volgens Van Angeren net onder de ‘zaaglijn’ uitgekomen, wat betekende dat in het geheel geen subsidie werd toegekend. ‘Het Fonds voor de Kunst werkt met een puntensysteem. Het museum kwam op zich in aanmerking voor subsidie van ruim zes ton, maar andere aanvragers hadden net wat meer punten vergaard, terwijl de beschikbare middelen door de pandemie bovendien onder druk stonden.’ Een onterechte afwijzing, meende de advocaat, die vervolgens een bezwaarschrift opstelde.
Daarna ging het snel. De maatschappelijke druk nam toe en de gemeente Amsterdam toverde ineens alsnog een ander potje tevoorschijn waaruit de vierjarige subsidie kon worden betaald. Van Angeren stelt zich bescheiden op over zijn bijdrage. ‘Ik weet niet in hoeverre naar deze oplossing is gezocht omdat de gemeente geen zin had in een juridische procedure bij een van de fondsen waar zij uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn. Politieke en publicitaire druk hebben zeker meegespeeld.’ Van Angeren trok uiteindelijk eind maart zijn bezwaarschrift in, nadat de nieuwe geldstroom zeker was gesteld.
Aan de aanvraag van de subsidie zelf heeft het volgens Van Angeren niet gelegen, hoewel het Fonds voor de Kunst kritisch was over de houdbaarheid van de ingediende begroting van Ons’ Lieve Heer op Solder. De Stibbe-advocaat stelt dat instellingen het aanvragen van subsidies niet moeten onderschatten. ‘Kunstinstellingen hebben altijd wat weerstand om hun aanvraag formeel in te kleden, maar een juridische blik kan helpen bij het netjes doorlopen van alle vereiste stappen.’

Bendert Zevenbergen

Freelance journalist

Profile page
Advertentie