In 2020 beoordeelden rechters 1049 verzoeken (in 2019 waren dat er 1201) tot verlenging van een tbs-maatregel. Verreweg het grootste deel daarvan werd toegewezen: in 924 gevallen (88 procent) werd de tbs verlengd.

De publicatie van de cijfers volgt nadat duidelijk werd dat eerder verstrekte cijfers over het aantal opgelegde tbs-maatregelen in 2019 en 2020 niet juist waren. Oorzaak van die foutief verstrekte cijfers was volgens de Rechtspraak een verkeerde weergave van de registratie van tbs-zaken in het managementinformatiesysteem.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie