Voor de cliënte met echtscheidingsnasleep moet mr. X een enorm stress verhogende factor zijn geweest. Eindeloos bellen en mailen om haar hulp te krijgen bij de afwikkeling van het echtscheidingsconvenant en gewoon genegeerd worden. Geen antwoord krijgen op de vraag of je ex hoger beroep heeft ingesteld en dat uiteindelijk zelf bij de rechtbank moeten achterhalen. De dagvaarding dan maar zelf bij het kantoor van mr. X gaan opeisen. Halsoverkop een andere advocaat moeten nemen die dan een uitstelverzoek om klemmende redenen moet doen. En dan na het indienen van een klacht bij het kantoor wederom te laat een reactie krijgen.

Ze was inderdaad traag geweest met reageren, zei mr. X op de videozitting van de tuchtrechter in Den Haag, maar nu zat ze na een turbulente privé-periode in rustiger vaarwater en ze liet zich ook begeleiden.

De tuchtrechter legde  mr. X een voorwaardelijke schorsing van twee weken op – als stok achter de deur om nu dan ook echt haar verantwoordelijkheid te nemen.

Goede wil verspeeld

Nog geen maand later was er een zitting in een andere tuchtzaak tegen mr. X. Dit keer was het de deken die klaagde. Mr. X was ook in deze familiezaak volkomen onbereikbaar geweest, terwijl de cliënte worstelde met een vechtscheiding waarin een ouderschapsplan moest worden gemaakt en ook het kind van de onduidelijkheid te lijden had. Noch de cliënte, noch haar begeleider van Jeugd en Gezin kreeg mr. X te pakken. Ook hier moest de cliënte zelf zien te achterhalen wanneer er een zitting was en met grote spoed op zoek naar een andere advocaat.

En, zo meldde de deken, er was sprake van een patroon: sinds 2019 vijf klachten en drie signalen over de onbereikbaarheid van mr. X.

Of het weer aan haar vaarwater lag is onbekend, maar mr. X liet deze hele tuchtzaak aan zich voorbij gaan. Geen verweerschrift ingediend, niet verschenen op zitting. Die handelwijze duidde er niet op dat mr. X serieus werk maakte van een verbetering van haar praktijkvoering, vond de Haagse raad van discipline. Goede wil verspeeld, 26 weken schorsing waarvan de helft voorwaardelijk.

Maar in het zicht van dertien weken echt geschorst zijn blijkt mr. X dan wel weer tot actie in staat: in die laatste zaak heeft ze hoger beroep ingesteld.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie