De pilot wordt na zes weken geëvalueerd. Is de pilot succesvol, dan volgt in het najaar een landelijke uitrol en kunnen advocaten bij alle rechtbanken in Nederland digitaal beslagrekesten indienen.

Met de start van deze pilot, gaat het project Digitale Toegang (project DT) volgens de Rechtspraak een volgende fase in. Doel van het project is te zorgen dat binnen de genoemde rechtsgebieden procespartijen zoveel mogelijk digitaal zaken kunnen indienen bij en digitaal stukken kunnen uitwisselen met de rechtspraak. Op die wijze wil de Rechtspraak zorgen dat toegang tot de rechter op een laagdrempelige wijze wordt verleend en digitaal waar het kan.

Het project Digitale Toegang vloeit voort uit het Basisplan digitalisering civiel recht en bestuursrecht dat eind oktober 2020 werd goedgekeurd door het Bureau ICT Toetsing (BIT). Voor IVO Rechtspraak (de ICT-dienstverlener voor de Rechtspraak) was die goedkeuring het startsein om de projectplannen te gaan uitvoeren. Sindsdien is er hard gewerkt om het DT-systeem gereed te maken voor de ingebruikname.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie