Eerder al riep de Kamer met een motie van GroenLinks en PvdA het kabinet op om structureel voldoende middelen vrij te maken voor de sociale advocatuur, ‘in de geest van het advies van de Commissie van der Meer’. De motie van SP/DENK geeft hier nadere invulling aan.

‘Eindelijk komt de noodzakelijke investering in het stelsel er,’ zegt Bernard de Leest, AR-lid van de NOvA en portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand. ‘Dat is goed nieuws voor sociaal advocaten én voor rechtzoekenden. Het vooruitzicht op een redelijke beloning is de lucht die deze advocaten zo hard nodig hebben, We gaan over de uitvoering van de motie graag in gesprek met de minister.’

blauwestoelentk01_0

Extra geld sociale advocatuur zaak voor formatie

Het kabinet trekt op korte termijn geen extra geld uit voor de sociale advocatuur. Dat geld komt er wel, maar moet in de formatie worden geregeld.

Advertentie