Acht juristen, waaronder strafrechtadvocaat Rosa van Zijl (Jebbink Soeteman Advocaten), vinden het hoog tijd dat termen als ‘goed huisvader’, ‘raadsheer’ en ‘raadsman’ in de Nederlandse overheidstaal vervangen worden door moderne, meer inclusieve formuleringen. Zij riepen in april de hashtag ‘mannelijketaalisnietneutraal’ in het leven om op sociale media aandacht te vragen voor inclusievere overheidstaal.

Naar aanleiding van deze campagne hebben de Kamerleden Sneller, Van der Laan (beiden D66), De Hoop (PvdA) en Westerveld (GroenLinks) tien Kamervragen gesteld. Daarbij verwijzen ze naar het artikel ‘Raadsdames in actie: de titel raadsheer is seksistisch’ dat eind mei verscheen in het FD. De Kamerleden willen weten in hoeverre de ministers Dekker en Van Engelshoven vinden dat de titel ‘raadsheer’ voor rechters bij gerechtshoven, de Hoge Raad en de twee bijzondere colleges nog gepast en correct is, ‘nu die functie door alle geslachten wordt uitgeoefend’. Ook willen ze weten of de ministers vinden dat genderneutrale titels beter aansluiten bij de maatschappelijke realiteit.

De Kamerleden willen daarnaast weten welke stappen al zijn gezet sinds de Hoge Raad zich begin 2019 positief toonde over het initiatief van advocatenkantoor Jebbink Soeteman om voortaan vrouw-inclusieve taal te gebruiken. De Kamerleden horen verder graag van de ministers of ze bereid zijn om via een wetswijziging de titel ‘raadsheer’ aan te passen, en zo ja, wanneer.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie