Zo is er een online-attenderingsdienst met complete inhoudsopgaven van ruim 150 juridische tijdschriften beschikbaar. De Praktizijn-Sociëteit stuurt op verzoek artikelen aan leden toe, maar voor de sociale advocatuur is toezending gratis. De bijdrage wordt vanuit het projectfonds betaald. Met het project wordt beoogd om de informatiekloof tussen grote kantoren met ruime (online) toegang tot juridische bronnen zoals tijdschriften en kleinere kantoren die de middelen hiertoe niet hebben te verkleinen.

Het tweede project ziet op Gestructureerd Intercollegiaal Overleg (GIO) inclusief het gebruik van de JurisprudentieTracker. De verplichting om aan de kwaliteitstoets te voldoen neemt veel tijd in beslag en wordt door sociaal advocaten gezien als ‘vervelende klus’. Deze dienst in samenwerking met Recht.nl moet het makkelijker maken.  Inmiddels maken ruim 200 advocaten gebruik van de dienst. De bijdrage bedraagt voor Praktizijnsleden 249 euro per jaar, de sociale advocatuur betaalt honderd euro door een subsidie vanuit het projectfonds.

Onafhankelijkheid

Vanuit de grote advocatenkantoren in Nederland is herhaaldelijk de wens geuit om steun te verlenen aan de sociale advocatuur, aldus de Praktizijn-Sociëteit op de eigen website. ‘Op een manier die recht doet aan de onafhankelijkheid van de sociale advocatuur, tegemoet komt aan de wensen vanuit de sociale advocatuur en oog heeft voor de financiële uitdagingen waar zij voor staat.’

Deelnemende kantoren ondersteunen het project financieel en inhoudelijk. Het gaat om Allen & Overy, De Brauw, Clifford Chance, Van Doorne, Freshfields, HVG, Lexence, Loyens & Loeff, Nauta Dutilh, Nysingh, Simmons & Simmons en Stibbe.

Meer projecten

De twaalf kantoren zijn voornemens om samen met de vereniging meer projecten voor de sociale advocatuur te starten. Hoewel de Praktizijn voornamelijk Amsterdamse advocaten als lid heeft, is de opzet van het project om landelijk activiteiten te ontplooien.

De Praktizijns-Sociëteit bestaat al sinds 1837 en het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen. Centraal in de dienstverlening van de vereniging staat de bibliotheek.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie