Aanleiding is de mededeling van Jeugdbescherming Brabant (JBB) dat die instelling voorlopig geen nieuwe beschermingsmaatregelen, zoals de ondertoezichtstelling van een kind, meer uitvoert. Dat betekent dat kinderen die in de knel zitten niet de hulp en bescherming krijgen die ze volgens de rechter nodig hebben, aldus de Rechtspraak.

‘Als er niemand meer is die onze beslissingen uitvoert, loopt het hele systeem spaak’, zegt Ellen van Kalveen, voorzitter van de expertgroep jeugdrechters. JBB is niet de eerste gecertificeerde instellingen voor gedwongen jeugdzorg (GI) die het werk niet meer aankan. Veel jeugdzorginstellingen kampen met financiële problemen en een groot verloop onder de medewerkers, schrijft de Rechtspraak. Jeugdrechters van de rechtbank Zeeland-West-Brabant luidden in april de noodklok: toen daar twee jeugdzorgaanbieders in grote problemen waren gekomen, was er geen GI meer die een ondertoezichtstelling kon uitvoeren.

Sneeuwbaleffect

De Rechtspraak vreest dat JBB ook niet de laatste zal zijn als niet acuut wordt ingegrepen, staat in de brief. ‘We hebben informatie ontvangen dat ook een tweede gecertificeerde instelling deze week een tijdelijke instroomstop bekend zal maken. Het reeds eerder gevreesde sneeuwbaleffect, omdat met het omvallen van instellingen de druk op andere gecertificeerde instelling nog groter wordt, lijkt zich nu daadwerkelijk te hebben ingezet.’

Van Kalveen: ‘De Rijksoverheid moet nú zorgen voor continuïteit voor de GI’s. Wij geven machtigingen af die de overheid de bevoegdheid geven om in te grijpen in levens van kinderen en hun ouders. Dan moet de overheid garanderen dat de hulp geleverd wordt die daarbij hoort.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie