Door de coronacrisis en een vacaturestop heeft de NOvA in 2020 geld overgehouden. Waar vooraf een negatief resultaat van bijna een miljoen was begroot, werd het jaar afgesloten met een positief resultaat van 1,9 miljoen euro.

Door het uitbreken van de coronacrisis gingen veel activiteiten in 2020 niet door, waardoor er minder geld werd uitgegeven. De NOvA hield vorig jaar rekening met een krimp van de balie met twee procent als gevolg van de pandemie, en daarmee met lagere inkomsten. Om die reden voerde de organisatie een vacaturestop in. De verwachte krimp is echter uitgebleven.

Het bespaarde geld wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die daarmee op 6,85 miljoen uitkomt.

Ook in het lopend jaar zijn er door coronamaatregelen minder activiteiten. Dit in combinatie met hogere inkomsten uit de financiële bijdrage dan begroot leidt opnieuw tot een hoger positief resultaat, zo is de verwachting.

Coronacrisis
Advertentie