De Leest maakte het besluit van de NOvA woensdag bekend tijdens een periodieke vergadering van het College van Afgevaardigden. Volgens de bestuurder blijven de vergoedingen in het personen- en familierecht achter bij de gemaakte uren, hetgeen ook door Dekker wordt onderkend. Desondanks blijft de minister weigeren om bij de stelselherziening voldoende middelen uit te trekken, aldus De Leest. ‘Wij vinden dat de minister moet doorkomen met een redelijke beloning, anders ontstaat er in het stelsel geen perspectief voor de deelnemers.’

De Leest verwijt Dekker dat hij meer vraagt van echtscheidingsadvocaten, maar daar minder tegenover zet. ‘Zijn boodschap is dat de beloning met dertig procent omlaag moet. Dus wel meer uren, maar tegen een lager tarief. Dat is een supersigaar uit de eigen doos.’
Van meet af aan is duidelijk dat het nieuwe stelsel een stuk duurder gaat worden, aldus De Leest. ‘Dat weten we met zijn allen, alleen de minister gelooft daar nog steeds niet in.’

Verrassing

Het besluit van de NOvA komt als een verrassing. Minister Dekker stuurde juist op woensdag een rapport naar de Tweede Kamer, waarin hij onder meer verslag doet van een vruchtbare samenwerking met de orde. ‘De afgelopen periode hebben de rechtshulppakketten voor echtscheidingen steeds meer vorm gekregen. De Raad, het Loket, de NOvA, MfN en het platform uitelkaar.nl hebben diverse rechtshulppakketten uitgewerkt, passend bij de verschillende situaties van rechtzoekenden. Per situatie is bezien welke hulp nodig is, welke dienstverleners deze hulp kunnen bieden, welke tijdsbesteding daarmee gemoeid is en aan welke kwaliteitseisen de dienstverleners, die deelnemen aan een rechtshulppakket, zouden moeten voldoen.’

In hetzelfde rapport meldt Dekker extra geld uit te trekken voor vergoedingen in echtscheidingszaken die minnelijk worden afgedaan. Op dit moment wordt de vergoeding voor advocaten in die gevallen nog gekort, vanaf 1 augustus niet meer. Hiervoor komt 28 miljoen euro extra beschikbaar. Dat bedrag betreft het huidige stelsel en staat los van het jongste conflict. Dat handelt immers om een toekomstig rechtshulppakket voor het nieuwe stelsel dat in 2024 geïntroduceerd zou moeten worden.

afname sociaal advocaten

Mogelijk weer meer bestuurszaken op toevoeging

Minister Dekker voor Rechtsbescherming houdt er rekening mee dat het aantal bestuurszaken op toevoeging weer oploopt, na enkele jaren van daling.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie