De NOvA heeft de samenwerking opgeschort uit onvrede over de vergoedingen aan sociaal advocaten in de rechtshulppakketten die deel uitmaken van de stelselherziening gefinancierde rechtsbijstand. Dekker: ‘Zoals bekend geldt voor de huidige Kabinetsperiode dat de stelselvernieuwing rechtsbijstand moet worden vormgegeven binnen de bestaande budgettaire kaders. (..) Dit komt neer op een uurtarief van tussen de 83,66 euro en 91,27 euro exclusief btw. We gaan er nu van uit dat dit een bedrag van ongeveer 86 euro exclusief btw zal zijn.’

Onderbetaling

Met een tarief van 86 euro per punt maakt de minister volgens de NOvA onderbetaling tot norm. ‘Er is geen aanleiding af te wijken van de huidige puntvergoeding van 124,73 euro. Hierdoor wordt lijnrecht ingegaan tegen de recent aangenomen motie van SP/DENK (uitvoering Van der Meer, scenario 1, met ingang van 1 januari 2022).’

Dekker schrijft in reactie op de Kamervragen hierover dat hij het niet eens is met de stelling van de NOvA dat met een punttarief van 86 euro geen redelijke vergoeding in het vooruitzicht wordt gesteld. Dekker: ‘Hoewel we hiermee nog niet op het niveau van scenario 1 van Van der Meer zitten, zetten we wel degelijk een stap richting betere vergoedingen voor advocaten. Daarnaast heb ik tot en met 2024 28 miljoen euro extra vrijgemaakt voor aanvullende vergoedingen in scheidingsprocedures. De beleidsregel waarin dit wordt geregeld, treedt uiterlijk 1 augustus in werking.’

scheiding-ruzie-echtscheiding-Pixabay-stevepb

NOvA werkt niet meer mee aan rechtshulppakket

De NOvA heeft zijn medewerking aan de ontwikkeling van rechtshulppakketten opgeschort.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie