Volgens het OM is op 18 september 2019 niet alleen een mens vermoord, maar ook een dienaar van de rechtsstaat. De aanslag is toe te wijzen aan de onderwereld die zich onaantastbaar waant, aldus de officier woensdag.

De eis tot levenslang is volgens haar dan ook niet alleen ingegeven door vergelding, maar vooral door ‘generale preventie’. De aanslag op Derk Wiersum was de tweede moord die samenhing met de kroongetuige in het Marengo-proces, vorige week gevolgd door de aanslag op Peter R. de Vries. ‘Als samenleving worden we geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid, gericht op het zaaien van angst en terreur. Het is van groot belang dat er een duidelijk en glashelder signaal wordt afgegeven dat deze ontwrichtende gang van zaken op geen enkele wijze acceptabel is en dat dit grote gevolgen heeft voor degenen die zich laten verleiden om voor geld iemand te vermoorden.’

Medepleger

Het OM stelt dat het niet vaststaat wie van beide verdachten geschoten heeft, maar wel dat ze allebei verantwoordelijk zijn voor de aanslag. Omdat er sprake is van ‘nauwe en bewuste samenwerking’ zijn ze beiden medepleger en daarmee schuldig aan moord in vereniging, aldus het OM. ‘De moord is grondig voorbereid en beiden zijn ze vanaf het begin betrokken geweest.’

Volgens het OM hebben de twee verdachten de moord gepleegd in ruil voor geld ‘op een man die zij niet kenden’. Daarbij hebben ze ‘een buitengewoon kil en genadeloos optreden’ getoond, aldus de officier woensdag. Ze merkt daarbij op dat geen van beide verdachten tijdens de zitting spijt heeft betoond of openheid van zaken heeft willen geven. Deze proceshouding dient ook te worden meegewogen bij het bepalen van de strafmaat, aldus de officier.

Zwijgrecht

De beide verdachten, Giërmo B. (32) en Moreno B. (37) ontkennen dat ze Derk Wiersum hebben beschoten. Ze geven toe te hebben gereden in de bestelwagen die is gebruikt bij de moord, maar dat zou op andere momenten zijn geweest. Op de zittingsdagen deze week weigerden ze uitleg te geven over de belastende informatie uit het politie-onderzoek, waaronder ook een grote hoeveelheid telecomdata. Zowel Giërmo als Moreno beriepen zich doorlopend op het zwijgrecht.

Het OM toonde woensdag tijdens de derde zittingsdag een videopresentatie van de voorbereidingen op de aanslag en de daadwerkelijke moord. Daaruit blijkt dat de daders hun actie zorgvuldig hebben voorbereid. Zo werd de woning van Wiersum diverse malen geobserveerd en belden ze met de advocaat om uit te vinden waar hij op dat moment was. op grond van verkeerscamera’s en zendmasten liet de videopresentatie nauwgezet zien waar de verdachten op welk moment waren en dat er geen andere conclusie mogelijk kan zijn dan dat zij de moord hebben gepleegd. Na bezwaar van de verdediging tegen de nieuwe inbreng, bestaande uit ‘vermoedens en aannames’ besloot de voorzitter van de rechtbank dat de presentatie geen deel uitmaakt van de processtukken.

Zakenreis

Uit de presentatie én het requisitoir van het OM blijkt dat de daders mogelijk al een week eerder de aanslag wilden plegen, maar toen was Wiersum op zakenreis in het buitenland. Op 16 en 17 september waren de daders ‘s ochtends vroeg opnieuw in de straat in het Amsterdamse Buitenveldert, waar Wiersum woonde. Omdat de advocaat op die dagen met de fiets naar zijn werk ging, besloten ze vermoedelijk de aanslag uit te stellen.

Op woensdag 18 september, even na half acht ‘s ochtends, vond die alsnog plaats. Wiersum werd bij zijn auto beschoten en zes maal geraakt. Hij bezweek ter plekke. ‘Derk Wiersum was kansloos tegen het onverhoedse vuurwapengeweld’, aldus het OM.

Opdrachtgever

Het OM zegt dat het ‘vrijwel zeker’ is dat de twee verdachten, die allebei over een lang strafblad beschikken, hebben gehandeld in opdracht van de criminele organisatie van Ridouan Taghi. Derk Wiersum was ten tijde van de aanslag de raadsman van kroongetuige Nabil B., een sleutelfiguur in het Marengo-proces tegen Taghi. Vast staat dat de twee verdachten na de aanslag ruim in het geld zaten, terwijl ze daarvoor op zwart zaad zaten. Volgens het OM is het onderzoek naar de facilitaire ondersteuners en opdrachtgever van de daders nog gaande.

De rechtszaak tegen de twee verdachten gaat volgende week verder. Dan volgen onder meer de pleidooien van de verdediging. Giërmo wordt bijgestaan door Jacques Taekema, Moreno door Gerald en Machteld Roethof. De nabestaanden van Wiersum, niet bij de rechtszaak aanwezig, worden vertegenwoordigd door Stijn Franken.

Derk Wiersum
KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie