In een brief van vorige week berichtte Pels Rijcken het gemeentebestuur van Den Haag over het rentetekort. In eerste instantie werd aangenomen dat Oranje in drie dossiers frauduleus had gehandeld en dat de dossiers van de gemeente Den Haag daar niet bij betrokken waren.

Uit nader onderzoek in opdracht van Pels Rijcken uitgevoerd door Van Doorne en Deloitte kwam 14 juli naar voren dat Oranje in nog eens twintig dossiers frauduleus heeft gehandeld, waaronder in één dossier waarbij de gemeente Den Haag partij was.

Oranje heeft in dit dossier in 2005 een deel van de aan hem toevertrouwde hoofdsom onttrokken en overgemaakt aan een door hem beheerde stichting buiten de organisatie en het beheer van Pels Rijcken. In 2007 heeft Oranje het geld weer terug gestort. Nu blijkt dat dit heeft geleid tot een rentetekort van 40.000 euro dat toebehoort aan de gemeente Den Haag.

Pels Rijcken heeft de gemeente Den Haag toegezegd het bedrag ‘op zo kort mogelijke termijn alsnog uit te betalen’.

Kantoor-Pels-Rijcken

Fraudezaak Pels Rijcken gaat verder dan gedacht

De fraudezaak rondom de overleden notaris en bestuursvoorzitter van Pels Rijcken, Frank Oranje, blijkt groter dan aanvankelijk gedacht.

Kantoor-Pels-Rijcken

Deel van Dossier

Miljoenenfraude Pels Rijcken

Volg hier de actualiteiten rondom de onderzoeken naar de miljoenenfraude bij Pels Rijcken.

Miljoenenfraude Pels Rijcken

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie