Weekend is er niet bij voor de collega’s van VRF, maandagochtend om halfnegen precies begint het kantooroverleg, inclusief jurisprudentiebespreking. Jurist Hasan Kayhan (32) vertelt ietwat beschaamd hoe hij, verdiept in zijn laptop, een station te ver reed en dus wat laat is. ‘Zat je wel op je eigen hotspot?’ checkt privacyexpert Inge Brattinga streng.

Het kantoor bestaat uit twee partners, twee juristen en een advocaatstagiair. Ze zijn zich bewust van de soms slechte reputatie van flexibele arbeidsrelaties, maar benadrukken vooral het belang ervan. Oprichter Sander van Riel (35): ‘We hebben de flexondernemers hard nodig in onze economie. Zij bemiddelen onder andere mensen naar werk in sectoren waar geen autochtone Nederlander wil werken of waar tekorten zijn, denk aan slachterijen, transportbedrijven, schoonmaakbedrijven of IT-ondernemingen.’

Het kantoor werkt veel voor Nederlandse en internationale payrollbedrijven, detacheerders, uitzendbureaus, recruiters en inleners, grote ondernemingen die met veel uitzendkrachten werken. Van Riel weet dat flexwerk altijd gerelateerd wordt aan krantenberichten over de slechte arbeids- en woonomstandigheden van arbeidsmigranten, onterecht volgens hem. ‘Dat is een heel klein percentage en die bedrijven schakelen ons niet in, daar zijn we te duur voor. Je kunt een ondernemer niet verwijten dat hij een goede concurrentiepositie zoekt. Veruit de meeste ondernemingen willen het netjes doen. Je weet niet half hoeveel er gecontroleerd wordt door alle toezichthouders in de uitzendsector.’ Medeoprichter Hendarin Mouselli (38) daarover: ‘Vrijwel geen enkele werkgever in deze sector staat ’s ochtends op met het idee om duizend man uit te buiten, maar dat is wel het beeld dat heerst rond uitzenden. En het woningtekort is een landelijk probleem, dat kunnen uitzenders niet alleen oplossen.’

Borstlap

Van Riel is niet positief over de Wet arbeidsmarkt in balans, die op 1 januari 2020 is ingevoerd. ‘Er is geen balans, juist door de zwaarte van de arbeidsovereenkomst zoeken werkgevers flexibiliteit. Lange doorbetaling bij ziekte en het strenge ontslagrecht zijn te grote risico’s in een fluctuerende markt. Werknemers zoeken inkomen en werkzekerheid, maar hoe krijg je dat in balans met de wens van ondernemers? Daar slaagt de wetgever niet in. Ook het advies van de commissie-Borstlap over de regulering van werk of het recente sociaal akkoord verandert te weinig aan de last die een vast contract voor veel werkgevers is.’

Bij Mouselli, met wie Van Riel het kantoor in 2015 vanuit zijn woning begon, komt de waardering voor flexwerk onder andere voort uit een eigen uitzendbaan, vertelt ze: ‘Naast mijn rechtenstudie werkte ik via Randstad bij ABN AMRO op een callcenter. Ik heb er veel geleerd, zoals een opleiding gesprekstechniek en sales waar ik nog dagelijks baat bij heb.’

Mouselli zit achter de social mediaprofilering van het kantoor, vooral via LinkedIn en een aantal vakmedia voor de flexmarkt. Haar strategie? ‘Als je iets doet vanuit je hart, gaat het vanzelf. Het moet echt zijn, het moet je raken, daarom post je erover.’ Ze raadt het elke advocaat aan: ‘Social media en columns of blogs schrijven, doe het zelf en wees jezelf.’ Mouselli ziet haar werk als een way of life. ‘Advocaten zijn net monteurs, we plegen onderhoud en verhelpen storingen. Het gaat erom dat je een oplossing bedenkt. Bij ieder wetsvoorstel of iedere wijziging die wordt ingevoerd, vraag ik me af wat het voor onze cliënten betekent. Regelmatig benaderen we namens cliënten de politiek om een probleem op te lossen.’

Zo bedacht VRF Advocaten recent namens payrollbedrijven een oplossing voor de NOW-regeling die deze ondernemers dreigden mis te lopen door een hiaat in de regeling. Dit zou tot het mislopen van de NOW-subsidie en het onbedoelde ontslag van veel payrollkrachten leiden. ‘Via de politieke weg lossen we dan een maatschappelijk probleem op. Zo’n lobby richting de minister doen we niet voor een specifieke cliënt, maar voor een groep cliënten. Hierdoor weten anderen ons ook weer beter te vinden.’

Toen ze in het begin van de coronacrisis vaak dezelfde vragen kregen voor modeldocumenten, ontwikkelde VRF een webshop. Mouselli: ‘Ik vond het in de crisis niet fair om tien keer hetzelfde model te verkopen, terwijl ondernemers het moeilijk hadden en in onzekere tijden zaten. Wij zijn ook ondernemers en zuinig op onze portemonnee. Uit gesprekken met cliënten bleek dat ze behoefte hadden aan documenten en contracten tegen een vast abonnementstarief. Ik houd van winkelen, en dat moest nu ook online, dus zo bedachten we een webshop voor modeldocumenten.’ Jaarkaarthouders betalen 49 euro per maand, en een los contract kost maximaal 450 euro. ‘Maar een eenvoudige brief over loonopschorting is dat bedrag niet waard.’

Dat VRF Advocaten het anders doet, blijkt naast de gekozen niche ook uit het feit dat het kleine kantoor een operational manager en juristen in dienst heeft, en al vrijwel vanaf het begin ook stagiairs opleidt. Advocaat Han Hendriks (26), heeft zijn opleiding bijna afgerond. Hij had ook voor een groter kantoor kunnen kiezen: ‘Zeker, maar ik voel me hier op mijn plek, het is Brabants, nuchter en gezellig. Ik kom vanaf de eerste dag bij ondernemers over de vloer en heb inmiddels ook mijn eigen portefeuille.’

Jurist Inge Brattinga (50) komt uit het bedrijfsleven en doceert in deeltijd aan de hbo rechten. ‘Ik ben geen advocaat, en heb die ambitie ook niet. Ik help onze cliënten met kennis over privacy, en voer strategiegesprekken met cliënten.’ Brattinga doet ook privacy-audits en vertelt hoe ze een recruiter uitlegde dat een deel van zijn netwerk uit de database moet. ‘Dat ziet hij als zijn goud, maar niet alle persoonsgegevens mag je even lang bewaren. Het mooie aan mijn werk is dat we dicht bij de bedrijfsvoering staan, we kunnen helpen om procedures te voorkomen.’

Het kantoor hoeft niet heel groot te worden, maar wil vooral hét flexkantoor van Nederland zijn. Mouselli: ‘Zoals schilders de toekomst van de schilderkunst bepalen, zo hebben juristen in de hand hoe het recht zich ontwikkelt. We willen voorkomen dat de flexmarkt wordt tenietgedaan door mensen met tunnelvisie. De flexmarkt kan juist met het oog op de toekomst toegevoegde waarde leveren als het gaat om matching op skills. Werknemers die anders niet aan een baan komen, krijgen via uitzendbureaus de kans om aan de slag te gaan.’

VRF Advocaten  

Wie: Drie advocaten, twee juristen.  

Waar: Oisterwijk.  

Hoe: Specialisten flexibele arbeid.  

Bolsius

Erik Jan Bolsius

Freelance journalist

Profile page
Advertentie