Grapperhaus vraagt de OVV ‘welke lessen getrokken kunnen worden uit de beveiligingssituaties van de broer, de toenmalig advocaat en de
vertrouwenspersoon van de kroongetuige in het Marengo-proces. De wens is dat dit onderzoek de feiten boven tafel kan krijgen en ook dat conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het stelsel bewaken en beveiligen kunnen voortkomen’.

Het besluit van Grapperhaus is op verzoek van de familie van Peter R. de Vries. Aanvankelijk had de minister alleen onderzoek naar de beveiliging van de misdaadjournalist gelast, maar dat vond de familie te beperkt.

Daarnaast waren er vraagtekens over de rol van commissievoorzitter Tjibbe Joustra, voormalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (voorloper van de huidige NCTV).  Vooral de beide advocaten Schouten en De Jong, die Nabil B. momenteel bijstaan, pleitten voor onderzoek door een onafhankelijke instantie. Omdat ook de NCTV onderwerp van het onderzoek is, vonden zij Joustra niet geschikt.

Om aan die bezwaren tegemoet te komen heeft Grapperhaus het onderzoek nu ondergebracht bij de OVV.

Advertentie