Daarnaast wordt er op Prinsjesdag bekend gemaakt dat er ruim 400 miljoen euro extra naar de bestrijding van ondermijnende criminaliteit gaat. Dit bedrag wordt op verschillende manieren besteed. Zo gaat er geld naar opsporingsorganisaties zoals de FIOD en komt er meer geld voor de beveiliging van bedreigde personen. Daar had een Kamermeerderheid op aangedrongen na de moord op Peter R. de Vries.

Bernard de Leest, sinds 2013 portefeuillehouder gefinancierde rechtsbijstand in de algemene raad van de NOvA, spreekt van een overwinning, vooral voor de rechtzoekende. ‘Door de structureel te lage vergoedingen in de rechtsbijstand, hebben de afgelopen jaren steeds meer sociaal advocaten het stelsel de rug toegekeerd,’ aldus De Leest. ‘Hierdoor werd het steeds moeilijker voor rechtzoekenden om een advocaat voor hun zaak te vinden. Met deze investering door het kabinet krijgen sociaal advocaten een redelijke beloning voor hun maatschappelijk belangrijke werk. Daarmee komt er hopelijk een einde aan de leegloop van de sociale advocatuur en kunnen rechtzoekenden straks de bijstand vinden waar ze recht op hebben.’

Motie

De NOvA pleit al jarenlang samen met de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Raad voor Rechtsbijstand voor een redelijke beloning voor sociaal advocaten. Onlangs werd een breed gesteunde motie van SP en DENK in de Tweede Kamer aangenomen. Daarin werd het kabinet opgeroepen uitvoering te geven aan het rapport van de commissie Van der Meer.

ActieRdam

Deel van Dossier

Gefinancierde rechtsbijstand

Het dossier Gefinancierde Rechtsbijstand: over de herziening van het stelsel en de gevolgen voor de sociale advocatuur.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie