De curatoren van het failliete Imtech hebben het onderspit gedolven in een tuchtprocedure tegen advocaten van De Brauw Blackstone Westbroek. Het Hof van Discipline heeft de klachten niet-ontvankelijk verklaard.

De curatoren verweten De Brauw excessief te hebben gedeclareerd (55 miljoen euro) en onjuiste en onvolledige onderzoeksrapporten te hebben geschreven over de problemen bij het installatiebedrijf.

Via zowel een civiele procedure als een tuchtklacht hopen de curatoren De Brauw te dwingen tot terugbetaling van een deel van de declaratie. Het Hof oordeelt echter dat de curatoren hun huiswerk niet goed hebben gedaan. ‘Een curator, die een klacht wil indienen tegen de advocaat (…) dient zich voordat hij klachten indient ervan te vergewissen dat er gegronde redenen zijn om daartoe over te gaan. Zo nodig dient de curator daarbij deugdelijk onderzoek te doen naar het handelen van de advocaat waarop hij zijn klachten wil baseren, zijn onderzoeksbevindingen aan de advocaat voor te leggen en om een reactie te vragen. In dit geval hebben curatoren hun bezwaren onvoldoende geconcretiseerd en hun klachten rauwelijks ingediend.’

Het Hof volgt daarmee de Raad van Discipline die de klachten eerder ook niet-ontvankelijk verklaarde.

Klik hier voor de volledige uitspraak

 

Advertentie