Naast het hoogleraarschap is Salah sinds augustus advocaatpartner binnen de Banking praktijk van Norton Rose Fulbright. Hij is afkomstig van De Brauw Blackstone Westbroek en gespecialiseerd in internationale financieringen en herstructureringen. In het kader van de leerstoel Global Finance & Restructuring Law zal Salah internationale financieringen en herstructureringen van multinationals onderzoeken, waaronder de vraag in hoeverre ontwikkelingen in de internationale financieringspraktijk impact hebben op financieringsvormen in Nederland. Ook bekijkt hij in hoeverre wetgeving op het gebied van herstructurering en insolventie in andere landen, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, inspiratie bieden voor de rechtsontwikkeling in Nederland.

Krzemiński is als partner bij NautaDutilh gespecialiseerd in het beslag- en executierecht, zekerhedenrecht en procesrecht. Zijn leerstoel is ingesteld namens de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht, met steun van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG). Krzemiński gaat onderzoek doen en onderwijs geven op het gebied van het executie- en beslagrecht, met een focus op de positie van de deurwaarder.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie