Aanleiding voor de maatregel is een datalek bij de KvK, waarbij door toedoen van een oud-advocaat adressen van derden bekend werden. Zijn autorisatie om niet-openbare gegevens in te zien in het Handelsregister bleek, ondanks zijn uitschrijving van het tableau, nog intact. Ook andere oud-advocaten bleken nog toegang te hebben tot privégegevens bij de KvK. Volgens de NOvA zijn inmiddels alle voormalig advocaten die nog toegang hadden van de lijst verwijderd.

De KvK en de NOvA onderzoeken nog of deze groep oneigenlijk gebruik heeft gemaakt van privégegevens van derden. Formeel zijn advocaten er zelf voor verantwoordelijk om uitschrijving door te geven aan de KvK.

Advertentie