Het is een lange uitspraak: 23 pagina’s met veel opsommingen van grotere en kleinere incidenten, kritiek van ‘ketenpartners’, misverstanden, lange citaten waaruit blijkt dat mr. X toch niet echt naar haar coaches kan luisteren – een samenraapsel van merkwaardige voorvallen die dan bij elkaar de balans doen doorslaan: de definitieve schrapping van mr. X door het Hof van Discipline.

Mr. X had aanvankelijk een familierechtpraktijk, maar omdat die niet genoeg opbracht ging ze strafrecht doen. Ze maakte het zichzelf eigen, aan de hand van het handboek van Corstens. Ook volgde ze trouw strafrechtcursussen.

Onkunde
De President van de Rechtbank Noord-Nederland meldde zich al snel met signalen van haar onkunde bij de deken. De verweren van mr. X zaten er telkens naast, ze had ‘het wetboek van sr en sv niet op het netvlies’.

Er volgden gesprekken op het ordebureau; de portefeuillehouders strafrecht van de lokale orde gingen bij mr. X op bezoek en deden dossieronderzoek. Conclusie: mr. X is allerhartelijkst, maar doet strafrecht als een stagiair zonder patroon.

Er volgde begeleiding van coach één, een ervaren strafrechtadvocaat. Maar die gooide het bijltje erbij neer – mr. X was onkundig maar, belangrijker, had last van ‘verdedigingsmechanismen’ en ‘bewijsdrang’ die haar belemmerden om een goede strafrechtadvocaat te zijn. Ook coach twee kwam er niet doorheen. ‘Ik zie dat u verweren voert die allang niet meer relevant zijn, verkeerde procedures start, de nadruk legt op de verkeerde dingen, u komt niet tot de kern en u komt niet tot een goed onderbouwd standpunt.’

Schorsing
Nadat de Amsterdamse raad van discipline mr. X een schrapping oplegde en een 60b-schorsing, ging zij in hoger beroep.

Die schorsing ging onmiddellijk in, maar mr. X weigerde haar zaken over te dragen. De deken moest een kort geding voeren om haar daartoe te dwingen. Mr. X knipte op de zitting demonstratief haar advocatenpas door met een door haar meegenomen tang.

Bij het Hof van Discipline klaagde ze onder andere dat er ‘opeens’ een schrapping kwam, terwijl haar nooit eerder een maatregel was opgelegd. Maar het Hof vindt dat de deken een zorgvuldig traject heeft bewandeld, met kansen voor mr. X om haar functioneren te verbeteren.

Inzicht
Het ziet er niet naar uit, zegt het Hof, dat mr. X ooit als professioneel en betamelijk advocaat kan handelen. Het ontbreekt haar aan inzicht in eigen optreden en fouten en aan de wil om daarvan te leren.

Waar in het verleden misschien langer werd gepapt en natgehouden, kiest het Hof nu voor voorkoming van stinkende wonden. Dat is waarschijnlijk eerlijker tegenover mr. X, maar vooral beter voor cliënten die anders nog jaren in haar ondeskundige handen hadden kunnen vallen.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie