Voor mr. X maakt het misschien niet veel meer uit: ze werd onlangs door het Hof van Discipline al geschrapt. Maar door zich niet aan de daaraan voorafgaande 60b-schorsing te houden, heeft ze nu een tweede schrapping op haar naam.

Mr. X vertoonde verward gedrag en beheerste het strafrecht niet, zo bleek uit verschillende signalen. Twee coaches probeerden haar in beter vaarwater te krijgen – tevergeefs. De raad van discipline in Amsterdam schrapte mr. X op 3 mei 2021 maar omdat het lang kan duren voordat een schrapping definitief is en het risico voor cliënten groot leek, werd zij ook met onmiddellijke ingang geschorst op grond van artikel 60b Advocatenwet.

Mr. X kreeg van de deken te horen wat ze vanwege die schorsing allemaal moest doen en laten. Zaken overdragen aan degenen die de tuchtrechter heeft aangewezen. Advocatenpas inleveren. Niet de titel advocaat voeren, zich als zodanig profileren of telefoontjes plegen. Niet tekenen als bestuurder namens de stichting derdengelden en zo nodig een ander aanstellen als tweede bestuurder. Geen briefpapier met ‘mr. X – advocaat’ gebruiken. Die combinatie verwijderen op het naambord van het kantoor. Idem voor de website. Idem voor social media, publicaties en personeelsadvertenties. En een adequate out-of-office melding ter beantwoording van binnenkomende e-mails.

Ondanks herhaalde verzoeken van de deken had mr. X een maand later haar zaken nog niet overgedragen en haar pasje niet ingeleverd. De deken begon een kort geding om mr. X zover te krijgen.

Een dag later stuurde mr. X op het kantoorbriefpapier aan een cliënte het advies zich niet door een ander te laten vertegenwoordigen en bij de rechtbank uitstel te vragen totdat in de tuchtzaak in hoger beroep zou zijn beslist. Ook het Gerechtshof kreeg tijdens de schorsing een brief van mr. X op kantoorbriefpapier waarin ze – vanwege de schorsing – vraagt om uitstel van een zitting.

En dat alles leidt dan weer tot een nieuw dekenbezwaar. Mr. X voert slechts als verweer dat de schorsing was geschorst toen zij tegen de uitspraak in hoger beroep ging. Maar een 60b-schorsing loopt tijdens hoger beroep gewoon door, zoals de deken haar had verteld en ook valt te lezen in artikel 60b lid 4.

Mr. X had zich dus op vele fronten niet aan de schorsing gehouden. Mede in het licht van het aan de schorsing voorafgaande acht de raad van discipline een schrapping (wederom) de aangewezen maatregel. Uitzonderlijk: mr. X wordt gegeven haar kwetsbaarheid niet in de proceskosten veroordeeld.

Appel staat nog open.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie