Met Veilig Mailen kan vertrouwelijke informatie versleuteld en veilig worden gedeeld via e-mail, aldus het persbericht.  De Rechtspraak moest op zoek naar een alternatief, omdat KPN volgend jaar stopt met de ISDN-dienstverlening voor traditioneel faxen. Veilig Mailen heeft dezelfde juridische status als het faxverkeer nu. De komende jaren gaat de Rechtspraak gefaseerd per zaaksstroom over naar een digitale procedure die voldoet aan alle eisen die daarvoor gelden op basis van het Besluit elektronisch procederen.

Het vervangen van het volledige faxverkeer is een flinke operatie. Op dit moment ontvangt de Rechtspraak iedere maand nog zo’n 30.000 faxen en verstuurt er ongeveer 3.500. Door het coronabeleid en het thuiswerken is in 2021 wel een afname van zo’n dertig procent van het faxverkeer zichtbaar. Het gebruik van Veilig Mailen is tegelijkertijd met ongeveer vijftig procent toegenomen.

De voorbereidingen om de overgang soepel te laten verlopen zijn inmiddels gestart. Verdere informatie en communicatie hierover volgt de komende maanden.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie