In april 2020 heeft de algemene raad van de NOvA al besloten dat de kwaliteitstoetsen in de vormen van intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg tijdelijk online mochten plaatsvinden, naar aanleiding van de coronamaatregelen. Deze tijdelijke verruiming heeft de algemene raad vanwege de goede ervaringen permanent gemaakt.

Intervisie online

Voortzetting van online intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg is volgens de algemene raad wenselijk, omdat deze vormen van de kwaliteitstoetsen op een goede wijze worden vormgegeven. ‘De toelichting op de Voda zal worden aangepast om fysieke deelname en online deelname beide permanent mogelijk te maken. Dit geldt niet voor kwaliteitstoetsing door middel van peer review omdat hierbij vertrouwelijke dossiers worden beoordeeld.’

Advocaten, gespreksleiders, specialisatieverenigingen, lokale orden en opleidingsinstellingen hebben positieve ervaringen met online kwaliteitstoetsen, schrijft de NOvA. ‘Digitaal werken en overleggen is inmiddels gebruikelijk geworden. Ook vanuit efficiency-oogpunt wordt online deelname door advocaten en opleidingsinstellingen als positief ervaren.’

De mogelijkheid om bijeenkomsten voor intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg fysiek te laten plaatsvinden blijft ook bestaan.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie