De NOvA financierde het laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter tot op heden. Daar komt per 1 januari 2022 dus verandering in. In plaats van de huidige overkoepelende registratie via de NOvA dienen advocaten zich volgend jaar rechtstreeks bij de Geschillencommissies Consumenten en Zakelijk aan te sluiten. De eigen jaarlijkse bijdrage komt op honderd respectievelijk tweehonderd euro.

De Geschillencommissie Advocatuur Zakelijk behandelt enerzijds incassogeschillen tussen advocaten en hun cliënten (zakelijk of particulier) en anderzijds inhoudelijke geschillen tussen advocaten en hun zakelijke cliënten. De algemene raad vindt het niet de taak van de NOvA om arbitrage tussen advocaten en ondernemers te financieren en evenmin het incasseren van vorderingen door advocaten. De laatste jaren werd hier door advocaten ook in steeds mindere mate gebruik van gemaakt (van 190 zakelijke klachten in 2015 naar 62 in 2020), ‘wat een collectieve aansluiting onder de paraplu van de NOvA niet langer rechtvaardigde’.

Laagdrempelig

Gezien het belang van een laagdrempelige geschilbeslechting tussen advocaten en rechtzoekenden blijft de NOvA wel actief inhoudelijk betrokken bij de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten. Het aantal klachten van consumenten over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de rekening van hun advocaat ligt de afgelopen jaren stabiel rond de negentig klachten per jaar. Via  aansluiting bij de Geschillencommissie Advocatuur voor Consumenten bieden advocaten hun cliënten een laagdrempelige en goedkope vorm van klachtafhandeling, zonder dat de rechter er aan te pas hoeft te komen.

De NOvA roept kantoren dan ook op zich aan te sluiten.
Advocaten die na 31 december 2021 aangesloten willen zijn of blijven moeten zichzelf rechtstreeks aanmelden voor de commissies Consumenten en/of Zakelijk. Dat kan via degeschillencommissie.nl/directe-aansluiting-advocaat.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie