Roelie

Financieel bestuurder Roelie van Wijk-Russchen wordt met ingang van volgend jaar kroonlid van het college van toezicht advocatuur (CvT). De algemene raad van de NOvA heeft haar voorgedragen bij de minister om Andrée van Es op te volgen.

Van Wijk was eerder werkzaam in de financiële wereld, het bank- en verzekeringswezen en de pensioensector, onder meer bij Aegon Asset Management, TKP Investments/Pensioen en SNS Asset Management. Daarnaast was ze bestuursvoorzitter van de branchevereniging voor vermogensbeheerders in Nederland (DUFAS).

Het college van toezicht (CvT) is in 2015 ingesteld om met een onafhankelijke blik te kijken naar het functioneren van het toezicht en de klachtbehandeling door de lokale dekens. Het CvT bestaat uit drie leden: de algemeen deken en twee collegeleden die worden benoemd bij Koninklijk Besluit, op voordracht van de minister voor Rechtsbescherming. Deze kroonleden mogen geen advocaat zijn en moeten ook voldoen aan de overige vereisten van artikel 36b Advocatenwet.

Advertentie