‘De ervaringen tot nu toe zijn positief en de samenwerking met ketenpartners verloopt goed. Wel hebben we in de wijkrechtbank mede door corona minder zaken behandeld dan gehoopt. Met de verlenging kunnen we nog meer ervaring opdoen met het behandelen van zaken van mensen met multiproblematiek,’ zegt rechtbankpresident Patricia Messer-Dinnissen op de website van de Rechtspraak.

In de wijkrechtbank Eindhoven staat de mens achter de rechtszaak centraal en niet het strafbare feit, zoals in de traditionele strafrechtspleging. Het Openbaar Ministerie brengt zaken aan en onder regie van de wijkrechter zoeken organisaties zoals de gemeente Eindhoven, advocatuur, reclassering, wooncorporaties, GGZ en hulpverleners samen met de verdachte naar duurzame oplossingen voor achterliggende problemen. Want veel mensen die voor de strafrechter komen, kampen met meer dan één probleem.

Onderzoek

Er zijn tot nu toe zeventig  zaken behandeld. Dat ging met name om mensen die verdacht worden van lichte strafbare feiten en daarnaast kampen met bijvoorbeeld schulden, huisvestingsproblematiek, verstoorde familierelaties of een verslaving. Uit de evaluatie van rechtssociologen Nienke Doornbos en Romy Hanoeman van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat de persoonsgerichte aanpak gericht op mensen met multiproblematiek doeltreffend is. In de meeste zaken wordt een integraal pakket van afspraken gemaakt, gericht op het verstevigen van het vangnet rondom de betrokkene en het verminderen van achterliggende problemen. Ook de samenwerking met justitiële ketenpartners en organisaties uit het sociaal domein loopt goed.

Niet alle doelstellingen zijn volgens de onderzoekers gehaald. Zo bleek de gerichtheid op een wijk moeilijker dan vooraf gedacht. In de praktijk blijkt dat de overlast die in de wijk wordt ervaren niet zozeer wordt veroorzaakt door mensen die voor de zaaksbehandeling bij de wijkrechtbank in aanmerking komen, maar door mensen die in het reguliere strafproces thuishoren. Dat neemt niet weg dat in behandelde zaken wel sprake is van het terugdringen van (woon)overlast. De onderzoekers raden aan te bekijken hoe de sterke punten van de wijkrechtbank (de integrale multidisciplinaire aanpak) verder ontwikkeld kunnen worden en een breder bereik kunnen krijgen.

wijkrechter

Eerste wijkrechtbank geopend in Eindhoven

De eerste wijkrechtbank van Nederland is woensdag in Eindhoven geopend door burgemeester John Jorritsma.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie