Zoals de advocaat die eind 2020 op de vingers werd getikt door het Hof van Discipline. Deze raadsman reed te elfder ure zelf met een processtuk naar de rechtbank en bracht de reistijd bij zijn cliënt in rekening. Het ging om enkele honderden euro’s. Dat was excessief, zei de tuchtrechter. Hij had maar moeten faxen. Uit de vele uitspraken blijkt ook dat al snel een schorsing dreigt voor de advocaat die zonder urenverantwoording zijn ereloon wat bijplust.

Wie we echter niet zullen vinden in deze database, dat zijn de advocaten van Simmons & Simmons die onlangs een miljoen euro declareerden in een mediocre strafzaak. Uit de media begrijp ik dat het dossier niet meer dan vier ordners besloeg. De rechter decimeerde achteraf de rekening tot € 100.000. Toch was de excessieve declaratie zonder morren door cliënt Achmea betaald, wierpen de advocaten nog tegen.

Hoe kwamen zij eigenlijk op een miljoen uit? Hun eigen verklaring is simpel: ‘Bij kantoren als het onze is het gebruikelijk dat er een heel team van medewerkers werkt aan de zaak.’ Het team dat a cappella met z’n tienen pleit, heeft zo een leuke multiplier. De advocaat die zijn processtuk naar de rechtbank bracht, had dus met zijn hele kantoor moeten gaan.

Voor De Brauw is dit dan weer klein bier, dat miljoen van Simmons & Simmons. In de eredivisie van excessief declareren moet er ten minste een nul bij. Dan geldt de wet van de grote getallen. Het bijna failliete beursfonds Imtech betaalde in korte tijd 55 miljoen euro honorarium en verschotten aan huisadvocaat De Brauw voor een ‘forensisch’ onderzoek. Ook daar zit dan een hele afdeling gezamenlijk in één dossier te epibreren.

De curatoren legden dit achteraf voor aan de tuchtrechter. Volgens hen was onduidelijk waar dit geld allemaal aan was opgegaan. Er waren zelfs geen urenspecificaties. Maar de klacht werd niet eens behandeld. Of het honorarium redelijk was op grond van artikel 17 lid 1 van de Gedragsregels 2018 is bij zoveel miljoen euro niet meer te achterhalen. Die gedragsregel geldt dan ook vooral voor éénpitters en kleine kantoren. En er was ook geen beginnen aan, want inmiddels had de halve Zuidas een vorkje meegeprikt uit de boedel van Imtech.

Secure urenschrijvers kunnen nog wel wat leren van dit businessmodel. Ik stel voor dat Kluwer binnenkort de cursus Excessief Declareren aanbiedt. De betrokken partners van De Brauw en Simmons & Simmons zijn vast bereid zijn om hun collega’s te voorzien van de nodige tips en tricks. De belangrijkste is dezen; wie in de toekomst gezanik met de deken krijgt over een declaratie, heeft aan slechts één woord genoeg: Imtech.

Matthijs Kaaks

Matthijs Kaaks

Profile page
Advertentie