In de brief, die dinsdagavond kort voor het Kamerdebat over de toeslagenaffaire werd verstuurd, schrijven 220 advocaten dat ‘de manier waarop de hersteloperatie is vormgegeven is verworden tot een juridisch moeras. Daardoor is het systeem volledig vastgelopen’. Het ontbreken van dossiers, het lange wachten van gedupeerde ouders voordat hun zaak in behandeling genomen wordt en het ontbreken van voldoende schade-experts om schade vast te stellen, zorgen voor grote problemen.

De advocaten pleiten in de brandbrief voor een vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst om sneller geholpen te worden. Ook willen ze extra begeleiding van schade-experts voor het bepalen van de hoogte van de schade. Eerder deze week uitte de Nationale Ombudsman felle kritiek in het rapport ‘Klacht gegrond, maar geen oplossing’.

Verbetervoorstel

De NOvA zegt op korte termijn een verbetervoorstel namens de toegevoegde advocaten en de NOvA aan te bieden aan staatssecretaris Van Huffelen (Financiën – Toeslagen en Douane). Binnenkort geven de NOvA en de Raad voor Rechtsbijstand (RvR) een overzicht van de signalen die zij die afgelopen periode hebben ontvangen.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie