De wettelijke regeling wordt aangevuld en uitgebreid voor alle ouders, ongeacht geslacht of gezinssamenstelling en geldt voor alle medewerkers met een Nederlands contract, zegt het kantoor in een persbericht. De nieuwe wetgeving bepaalt dat ouders recht hebben op vijftig procent van hun dagloon, tot een maximum van vijftig procent van het maximumdagloon gedurende de eerste negen van 26 weken ouderschapsverlof.

NautaDutilh wil als werkgever ‘jonge ouders extra ondersteunen door het aanvullend geboorteverlof en het ouderschapsverlof uit te breiden’. Het aanvullend geboorteverlof zal worden aangevuld tot 85 procent van het loon (in plaats van de huidige uitkering van maximaal zeventig procent van het maximum dagloon). Dit gaat onmiddellijk in en geldt met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 voor de medewerkers die dit al hebben opgenomen.

Daarbij hebben medewerkers van NautaDutilh vanaf 1 januari 2022 – zeven maanden voordat de voorgestelde nieuwe wetgeving in werking treedt – recht op zeventig procent van hun salaris gedurende de eerste negen weken van het ouderschapsverlof.

Balans

‘Het vinden van de juiste balans tussen werk en privé die past bij een nieuw gezin kan een flinke uitdaging zijn, zeker in het eerste jaar na het verwelkomen van een kind. We ondersteunen het welzijn en de vitaliteit van jonge ouders bij NautaDutilh op verschillende manieren, en bouwen daar graag op voort met een uitgebreid verlofbeleid. Voor ons is het aanvullen van gedeeltelijk betaald verlof voor alle ouders tijdens het eerste jaar van hun kind dan ook gewoon het juiste om te doen,’ zegt managing partner Petra Zijp.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie