De beveiliging van mensen die worden bedreigd moet beter worden geregeld, stelt een commissie onder leiding van voormalig topambtenaar Gertjan Bos.

De diverse diensten die zich bezighouden met persoonsbeveiliging kunnen het werk niet aan. Bovendien bestaat er geen totaaloverzicht van alle ingezette beveiligingsmaatregelen.

Bos komt tot zijn conclusie na onderzoek in opdracht van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die had hem gevraagd het huidig stelsel te beoordelen en voorstellen te doen ter verbetering.

Volgens de commissie-Bos zijn de instanties die zich bezighouden met beveiliging ‘onvoldoende uitgerust om de huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden’. Ze adviseert het kabinet om meer geld uit te trekken voor extra personeel, onder meer bij politie en marechaussee. Ook zouden vaker particuliere beveiligingsbedrijven kunnen worden ingezet.

De onderzoekscommissie pleit verder voor één landelijke dienst die toezicht houdt op alle beveiligingsmaatregelen. Binnen die dienst moet informatie gedeeld worden over actuele dreigingen, lopende casussen en over de beschikbaarheid van personeel. Nu ontbreekt dat overzicht.

In het rapport staat ook dat een betere informatiepositie hard nodig is. Dat betekent dat beter geanalyseerd moet worden waar het gevaar vandaan kan komen, bijvoorbeeld door sociale media nauwlettend in de gaten te houden.

Demissionair minister Grapperhaus wil dat een taskforce van de betrokken diensten aan de slag gaat met de aanbevelingen. De bewindsman wacht ook nog op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de beveiliging van de broer van kroongetuige Nabil B., advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.

Advertentie