De bewindsman volgt daarmee het advies op dat hij vorig jaar kreeg in het WODC-rapport Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta). Ook de diverse bestuursorganen binnen de NOvA staan achter het besluit.

Volgens Dekker maakt de verandering het toezicht onafhankelijker, uniformer en effectiever, aldus Dekker. Het dekenberaad blijft bestaan uit de elf lokale dekens. De landelijke toezichthouder mag straks ook extra toezichthouders aannemen. Door de inzet van extra mensen en deskundigheid verbetert de controle op naleving van regels, verwacht de minister. De toezichthouder kan – net als nu – boetes opleggen als advocaten zich niet aan de regels houden of tuchtrechtelijk handhaven.

Youssef Taghi

De arrestatie van advocaat Youssef Taghi krijgt mogelijk nog een staartje, blijkt uit de brief van Dekker. Hij vraagt zich af of het niet verstandiger is om het toezicht ‘wat verder weg van de deken te organiseren’. ‘Daarbij neem ik ook in ogenschouw dat, gezien de recente ontwikkelingen, het voor deken in toenemende mate lastig kan worden om de
verschillende rollen te vervullen. Bij mogelijke alternatieven denk ik bijvoorbeeld aan een dagelijks bestuur binnen de landelijk toezichthouder of om andere advocaten dan de deken de landelijk toezichthouder te laten besturen.’

Dekker wil de alternatieven bespreken met de verschillende organen binnen de NOvA. Advocaat Youssef Taghi had het afgelopen jaar vrij toegang tot zijn neef Ridouan in de EBI in Vught, ondanks signalen dat hij mogelijk misbruik maakte van zijn positie. Na onderzoek door de landelijke recherche werd Taghi gearresteerd. Hij wordt er van verdacht boodschapper te zijn geweest tussen zijn neef en diens criminele organisatie.

wodc

WODC-rapport bepleit formele rol dekenberaad

Het landelijk dekenberaad dient formele bevoegdheid te krijgen bij het toezicht op advocaten, concludeert een WODC-rapport.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie