Voortbordurend op de evaluatie van de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) wil Dekker het landelijk dekenberaad eindverantwoordelijk maken voor het toezicht. De lokale deken is nog wel de uitvoerder, maar werkwijze en begroting worden straks op landelijk niveau vastgesteld. Daarover bestaat ook overeenstemming met de NOvA.

De kwestie met advocaat Taghi verandert volgens Dekker niets aan dat voornemen, maar noopt tot verdere aanpassingen. ‘Het is hier grondig misgegaan en daar moeten we serieuze lessen uit trekken.’

Dekenberaad

Dekker zegt te overwegen het toezicht binnen het dekenberaad te concentreren bij ‘een soort van dagelijks bestuur’ of een rol toe te kennen aan een aantal niet-dekens. Daarmee zou het toezicht nog onafhankelijker kunnen worden, meent hij. De minister zegt echter ook te hechten aan ‘de informatiepositie’ van de deken, die een vertrouwensrol vervult en daarmee goed zicht heeft op wat er in de regio gebeurt.

Ook VVD-woordvoerder Ulysse Ellian meent dat het zinvol kan zijn de lokale deken ‘op iets meer afstand te plaatsen’. Volgens Ellian, oud-advocaat, worstelen veel advocaten met het gegeven dat de deken tegelijkertijd vertrouwenspersoon en toezichthouder is. ‘Het is niet leuk als je hulp zoekt bij de deken omdat je ergens mee zit en diezelfde deken vervolgens een dekenklacht kan indienen omdat hij vindt dat je het niet goed hebt gedaan.’

Joost Sneller van D66 daarentegen zei donderdag de ‘incident-regelreflex’ van Dekker niet te begrijpen. ‘Waarom zou je op basis van één incident een andere afslag te kiezen? Waarom op grond van één incident de gehele advocatuur in het beklaagdenbankje zetten en generieke maatregelen treffen?’

Naïef

Dekker stelt daar tegenover dat het hier niet om zomaar een incident gaat en waarschuwde voor een naïeve houding tegenover de georganiseerde criminaliteit. ‘Die jongens zijn niet dom. De rechten die bestaan in onze rechtsstaat worden misbruikt om diezelfde rechtsstaat te ondermijnen. Wat er in de EBI is gebeurd is echt vreselijk.’

Dekker zegt ook een apart regime te overwegen voor het contact tussen zware criminelen en hun advocaat. Hij wil de Tweede Kamer daarover op korte termijn nader informeren.

nature-3785470_1280

Dekenberaad eindverantwoordelijk voor toezicht

De eindverantwoordelijkheid voor het toezicht op advocaten komt te liggen bij het landelijk dekenberaad.

Advertentie