In De Telegraaf en Privé stond dat een bekende Nederlandse vrouw op 7 april 2017 een overdosis medicijnen had genomen, maar door haar dochter op tijd was gevonden. Mr. X kreeg de opdracht rectificatie en schadevergoeding te eisen. Hij sloot een deal met de betrokken media: ze rectificeerden en betaalden € 10.000 immateriële schade aan moeder en dochter.

Drie jaar later had de BV van de BN-er een arbeidsconflict met een werkneemster, mevrouw van B. Mr. X trad op voor Van B, tegen de BN-er. Er werd een schikking getroffen op de zitting.

Huurconflict

De BN-er heeft ook een huurconflict met mevrouw Van B. Ook in die zaak treedt mr. X op voor Van B. Tijdens zijn pleidooi zegt hij dat Van B weliswaar in de woning verbleef van februari tot april 2017 maar dat in die periode geen sprake was van huur omdat Van B daar was om de BN-er te ‘bewaken en verzorgen’ nadat zij in februari een zelfmoordpoging had gedaan.

Een journalist stelde vragen: hoe kon het dat mr. X namens de BN-er een zelfmoordpoging had ontkend, en daar nu zelf tégen haar een beroep op deed? De media die indertijd met de BN-er hadden geschikt, stelden dat de deal nietig was, op grond van dwaling en bedrog. De BN-er stelde mr. X aansprakelijk en diende een klacht in.

Uitzonderingsregels

Mr. X vond dat hij niets verkeerd had gedaan – hij had toch keurig de uitzonderingsregeltjes in gedragsregel 15 lid 3 gevolgd? In de zaak voor de BN-er, tegen de krant, had hij zich gebaseerd op de toen gekregen informatie dat zij in april 2017 geen zelfmoordpoging had gedaan. Toen hij later voor mevrouw B optrad hoorde hij over de zelfmoordpoging van kort daarvoor, in februari 2017, en moest hij in het belang van zijn cliënte daarvan wel melding maken.

Maar de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden denkt er anders over. Niet lid 3, maar lid 2 van gedragsregel 15 was hier het knelpunt. Mr. X had moeten beseffen dat hij gezien die rectificatiezaak over een zelfmoordpoging in april niet met goed fatsoen een zelfmoordpoging van februari tegen haar kon gebruiken. Mr. X had zijn verweer in die huurzaak anders kunnen verwoorden of hij had zich moeten terugtrekken. Hij had kunnen voorzien dat de (roddel)media geen onderscheid zouden maken tussen een zelfmoordpoging in februari of in april en weer met deze gevoelige kwestie aan de haal zouden gaan.

Berisping

Klachten van de BN-er over schending geheimhoudingsplicht en onnodig grievende uitlatingen haalden het niet. Maar het niet-terugtrekken vindt de raad ‘ernstig laakbaar’; mr. X kreeg een berisping.

Er loopt inmiddels hoger beroep.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie