Toen een Nederlands poeliersbedrijf ontdekte dat een Engelse concurrent met een sterk gelijkende naam merkinbreuk maakte, hoopte het op een dikke vergoeding. Een merkgemachtigde die werkte op het kantoor van mr. X gaf de kippenslachter indicatoren voor een berekening van de vordering.

Engeland
Vervolgens verwees de merkgemachtigde de cliënt door naar haar kantoorgenoot mr. X. Omdat er in Engeland geprocedeerd zou worden, schakelde mr. X er een Engelse advocaat bij in.

Het werd een moeras met een hoop kosten en een conflict met de Engelse advocaat over de rekening. De vleesverwerker sloot uiteindelijk rechtstreeks een deal met de Engelse concurrent voor 48.000 Engelse ponden – een fractie van de gehoopte zeven miljoen euro.

Gouden bergen
Bij de tuchtrechter maakt het Nederlandse poeliersbedrijf mr. X een reeks verwijten, onder meer dat mr. X, deels als verantwoordelijke voor de merkgemachtigde, ‘gouden bergen’ zou hebben beloofd. Ook zou mr. X onvoldoende duidelijkheid hebben geschapen over de kosten en over de verdeling van de verantwoordelijkheden.

Het Hof van Discipline overweegt dat een zelfstandig handelend merkgemachtigde die aan hetzelfde kantoor is verbonden niet valt onder de verantwoordelijkheid van een kantoorgenoot-advocaat, ‘behoudens bijzondere omstandigheden’. Gedragsregel 13, tweede lid https://regelgeving.advocatenorde.nl/content/regel-13-uitvoering-opdracht  (indertijd gedragsregel 21) is op zo’n situatie niet van toepassing. Van gouden bergen beloven was overigens hoe dan ook geen sprake geweest.

Driehoeksverhouding
Ook de Engelse advocaat viel volgens het hof niet onder de verantwoordelijkheid van mr. X. Nadat mr. X die advocaat had aangezocht, had de cliënt zelf ‘in de loop van de zaak’ een opdracht aan de Engelse advocaat verstrekt. Zowel mr. X als de Engelse advocaat hadden als onafhankelijke professionals aan de zaak gewerkt, daarom was ieder verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

Maar mr. X was wel tekortgeschoten bij het vastleggen van de opdracht. Gelet op de inschakeling van een Engelse advocaat had hij moeten opschrijven welke werkzaamheden hij zou verrichten, welke kosten daarbij hoorden, wat zijn rol zou zijn in verhouding tot de Engelse advocaat en de cliënt, en wie wat van hem kon verwachten in deze driehoeksverhouding. Als hij daarvoor eerst advies nodig had van de Engelse advocaat had hij dát moeten vastleggen. Nu dit allemaal ontbrak, kwamen de onduidelijkheden in de afspraken voor risico van mr. X.

Doorverwijzing
Mr. X was gedurende de opdracht ook actief betrokken gebleven bij de zaak, het was dus niet een eenvoudige doorverwijzing. Mr. X had er zonder expliciete bevestiging van de cliënt niet van mogen uitgaan dat de cliënte de uitvoerige juridische berichten van de Engelse advocaat wel zou begrijpen, en daar zelf wel een overzicht van afspraken en een ‘transparant kostenplaatje’ uit kon destilleren.

Mr. X kreeg een berisping.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie